25.09.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Над 5430 мероприятия по проект за децата са реализирани в Генерал Тошево

Над 5430 мероприятия са проведени по услугата „Здравна консултация за деца“ в Генерал Тошево. Те са част от проекта „Заедно можем да продължим“, финансиран от ЕС по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщиха отОбщината.
Към настоящият момент  в услугата „Здравна консултация за деца”  са извършени общо над 2000 прегледа на деца от 0 до 7 г.; проведени  са над 1700 консултации на родители за здравословното състояние на децата им; изнесени над 130 лекции на здравна тематика на групи с родители и бъдещи родители; проведени над 1000 посещения на терен и е оказано съдействие на близо 600 родители и семейства да ползват услугите по проекта. Целта на услугата е превенция на детската заболеваемост, смъртност, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, както и създаване на здравна и дентална култура в ранна детска възраст.
При предоставяне на интегрираната услуга „Семейно консултиране и подкрепа и формиране и развитие на родителски умения” са проведени 154 групови консултации на три основни целеви групи родители – бъдещи родители, родители на деца от 0-3 години и родители на деца от 3 до 7 години. По предварително изготвен график специалистите в услугата – педиатър, гинеколог, юрист, психолог, медицинска сестра и социален работник работят с представители на целевите групи  на място в двата консултативни центрове по проекта – в град Генерал Тошево и в с.Василево, както и на терен, обхождайки населените места извън средищния център. До момента по услугата са проведени над 1000 посещения на терен от медиаторите и специалистите в услугата;  повече от 200 групови консултации;  над 1000 индивидуални консултации за родители – бъдещи и на деца от 0 до 7 години и като цяло са подпомогнати и консултирани повече от 150 семейства от целевите групи.
Консултативните центрове са отворени всеки работен ден и всеки заинтересован може да получи информация и консултация на място или като се свърже по телефон с ръководителя на центровете г-жа  Радостина Мирчева.
И тази година продължава предоставянето на интегрираните услуги  за ранно детско развитие на деца от 0 до 7 години,  психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители и формиране и развитие на родителски умения по проекта „Заедно можем да продължим” с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Print Friendly, PDF & Email