28.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Над половината раждания в Добричка област са извънбрачни

Смъртността в региона се увеличава
През 2021 г. в област Добрич са регистрирани 1 151 родени деца, като от тях 1 144 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 80 деца, или с 6.5% – съобщават от териториалното статистическо бюро „Североизток”-Добрич. Коефициентът на обща раждаемост през 2021 г. е 6.8‰, при 8.5‰ за страната и остава непроменен спрямо 2020 година.
Броят на живородените момчета (594) е с 44 по-голям от този на живородените момичета (550), или на 1 000 живородени момчета се падат 926 момичета.
В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 11.9‰, София (столица) – 10.0‰ и Пловдив – 9.3‰. В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Кърджали – 6.4‰, и Смолян и Габрово – по 5.8‰.
Броят на децата, родени от майки под 18 години, нараства от 53 през 2020 г. на 64 през 2021 година. Родените от жени на възраст 40 и повече навършени години нараства от 33 през 2020 г. на 34 през 2021 година.
През 2021 г. средният брой живородени деца в Добричка област от една жена е 1.37, при 1.58 за страната.
През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете остава непроменена спрямо 2020 г. – 26.1 години. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 22.6 години за област Сливен до 30.5 години за област София (столица). Общо за страната този показател е 27.5 години.
През 2021 г. в област Добрич са регистрирани 19 случая на многоплодни раждания, което е с 1 случай по-малко отколкото през 2020 година. При всички случаи са родени по две деца.
През 2021 г. броят на извънбрачните раждания е 704, или 61.2% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (61.2%) е по-висок отколкото в градовете (61.1%). За 81.4% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.
В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Видин (76.9%) и Ловеч (76.3%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Благоевград (49.2%), Разград (46.8%) и Кърджали (39.4%).

Броят на умрелите лица в област Добрич през 2021 г. е 3 948, а коефициентът на обща смъртност – 23.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите нараства с 686, или с 21.0%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, като коефициентът на обща смъртност в страната е 21.7‰. Това информират още от статистиката.
Смъртността сред мъжете (26.0‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (20.9‰). През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 169 мъже.
С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 32.3‰, Монтана – 30.8‰, и Кюстендил – 28.6‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната (21.7‰), като най-ниска е в София (столица) – 16.8‰.
През 2021 г. в областта са починали 8 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 7.0‰.
В регионален аспект през 2021 г. в общо единадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната (5.6‰)  , като най-нисък е в областите Кюстендил – 1.3‰, Благоевград – 1.5‰, и София (столица) – 3.2‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (14.8‰), Видин (13.3‰) и Силистра (12.7‰).ДТ

Print Friendly, PDF & Email