30.05.2024

Музеите в Шумен и Велики Преслав получават средства от МК за осигуряване на оптимален климатичен режим в сградите

Археологически музей „Велики Преслав“ и Регионален исторически музей – Шумен са с одобрени проекти от Министерството на културата в сесия за предоставяне на средства за компенсиране на увеличените разходи за осигуряване на необходимия климатичен режим.
Музеят във Велики Преслав е озаглавил проекта си „Сиянието на Средновековен Преслав с повече топлина и уют“ и ще получи 7 952,60 лв. За проектното предложение „Осигуряване на оптимални климатични условия в закритите площи на Регионален исторически музей – Шумен“ МК отпуска 42 806,81 лв.
Подкрепата осигурява компенсиране (изцяло или частично) на разходите на културните институти за осигуряване на необходимия климатичен режим за месеците януари, февруари, март и април 2023 г.
От министерството на културата посочват, че с предоставените средства ще се гарантира осигуряването на подходяща температура, осветеност и влажност във фондохранилищата и експозиционните площи на културните институти, за да бъде предотвратено увреждане на движимите културни ценности.

Print Friendly, PDF & Email