22.07.2024

МС гласува 11 200 лв. за ремонт на военни паметници Добричко

На проведеното днес редовно заседание на Министерски съвет са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници общо в размер на 300 000 лв., съобщиха от правителствената пресслужба. Сред одобрените, които ще получат финансиране са три паметника на територията на област Добрич на обща стойност 11 200 лв., уточняват от пресслужбата на Областния управител.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните паметници (ЗВП) военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а съгласно чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните комисии „Военни паметници“ или до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната, беше изготвен списък по общини с военни паметници, които се нуждаят от спешен ремонт и възстановяване или предстои да бъдат изградени или завършени.

В списъка на одобрените с финансиране са три паметника в областта. Община град Добрич ще получи 8000 лв. за ремонт на паметника на загиналите добруджанци във Втората световна война, намиращ се в градския парк. 1400 лв. отпуска правителството на Община Добричка за ремонт на паметника на 13-те войници от 16-и пехотен полк, който се намира в гробището на село Смолница. 1800 лв. ще бъдат преведени още по бюджета на Община Добричка, с които да се извърши почистване, ремонт и преместване от Военно гробище Добрич и монтиране в центъра на с. Драганово на военен паметник от 1940 г. , посветен на загиналите в Добричката епопея.

Print Friendly, PDF & Email