27.10.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

МОСВ даде зелена светлина на ИК „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА” за ремонта на буните в залив „БОЛАТА”

Това става ясно от писмо на МОСВ от 19-ти март, получено от председателя на сдружението Стелиан Томов седмица по-късно. Припомняме, че екипите на Добруджанска трибуна и местния вестник Каварна ПЛЮС първи отразиха сигнала на председателя на сдружението, както и за гражданската инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече”, сформирана по Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, което също бе по негово предложение.

Като част от инициативата в предложенията до институциите, които отправи будния гражданин и основен двигател за случващото се в този регион през последните 2 години, бе посочена необходимостта за неотложен ремонт на брегоукрепителните съоръжения в залив Болата, които са в критично състояние. По една или друга причина тези буни пазят залива от унищожение и превръщането му в блато, включително и на това, те представляват бариера, която блокира във време на тежки и зимни метеорологични условия възможността водата да залее вододайната зона, от която черпят вода жителите на Българево и св. Никола.

За този дългогодишен проблем, за който институциите не могат, или не желаят да намерят решение, Томов поиска от Областния управител на Добрич да бъде приложен Закона за защита при бедствия, който дава възможност брегоукрепителните съоръжения да бъдат определени като критична инфраструктура и след своевременно актуализиране по инициатива на Областния управител на областната програма за намаляване риска от бедствия, буните да бъдат заложени за рехабилитация, със средства от държавния бюджет.

Стелиан Томов не изневери и този път на стила си, именно да се основава на европейското законодателство, в този случай бе посочена ДИРЕКТИВА 2008/114/ЕО на СЪВЕТА, относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита. Директивата урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. Критична инфраструктура означава елемент, система или части от нея, намиращи се в държавите-членки, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението, и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в дадената държава-членка в резултат на невъзможността да се запазят тези функции

В отговор на искането и за изпълнението на гражданската инициатива от местно и национално значение, Областния управител изрази позицията си пред Добруджанска трибуна, че е необходимо да се обърне към Министерство на околната среда и водите за съгласуване, дали такъв ремонт е възможен въобще и дали ще бъде допуснат от компетентния орган на управление по отношение на околната среда, тъй като все пак залива Болата е част от защитените природни територии.

Отговорът на МОСВ закъсня месец, но все пак е категоричен и ясен:

Независимо от обстоятелството, че посочените буни попадат в границите на защитени територии, същите не се стопанисват и управляват от МОСВ. В този смисъл подрръжката на въпросните брегозащитни съоръжения е извън функционалните компетентности на МОСВ. Целта на изграждане на тези обекти няма отношение към целите на обявяване на резервата, не оказват влияние на предмета на опазване и в тази връзка въпросът с укрепването им не е от значение за съхранението на защитената територия и опазването на биологичното разнообразие в нея.

В тази връзка, от инициативния комитет повторно представиха искането си до Областния управител на Добрич, който след като има представено становище от МОСВ, спокойно може да пристъпи към прилагане на Закона за защита при бедствия, въз основа и на критериите посочени в Европейската директива. Писмото също така е адресирано и до кмета на Община Каварна, с искане колкото се може по-бързо да съгласува отправените предложения на сдружението, включително и на кмета на Българево от този месец, и да ги подкрепи пред общинския съвет на Каварна.

В заключение, информираме ви, че това е втория очакван резултат от сдружението За туризма на Калиакра. Преди известно време от Агенция пътна инфраструктура обявиха, че скоро започва ремонта на пътя между Каварна и Българево, който също е в критично състояние и за съжаление отне живота на десетки жители. Като това предложение отново бе част от широката инициатива сформирана от Стелиан Томов.

Екипът на Добруджанска трибуна ще продължи да ви информира за изпълнението на гражданската инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече”.

Print Friendly, PDF & Email