01.04.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Младежки център Добрич отбеляза Световния ден по правата на човека

Тази година се навършват 71 години от обявяването на Всеобщата декларация за правата на човека след приемането й от Общото събрание на ООН в Париж на 10 декември 1948 г. като общ стандарт за постижения на всички народи. Благодарение на Декларацията и ангажиментите на държавите към нейните принципи, достойнството на милиони по света е спасено, а човешкото страдание е възпрепятствано. Самият факт, че тя издържа изпитанието на времето, е доказателство за универсалността на ценности като равенство, справедливост и човешко достойнство. Любопитен факт е, че декларацията е превежданият на най-много езици в света документ. Поставени са основите на един справедлив свят, който за съжаление все още не е постигнат.

Print Friendly, PDF & Email