23.07.2024

Младежки център Добрич отбеляза Световния ден по правата на човека

Тази година се навършват 71 години от обявяването на Всеобщата декларация за правата на човека след приемането й от Общото събрание на ООН в Париж на 10 декември 1948 г. като общ стандарт за постижения на всички народи. Благодарение на Декларацията и ангажиментите на държавите към нейните принципи, достойнството на милиони по света е спасено, а човешкото страдание е възпрепятствано. Самият факт, че тя издържа изпитанието на времето, е доказателство за универсалността на ценности като равенство, справедливост и човешко достойнство. Любопитен факт е, че декларацията е превежданият на най-много езици в света документ. Поставени са основите на един справедлив свят, който за съжаление все още не е постигнат.

Print Friendly, PDF & Email