19.04.2024

Министерският съвет отпусна допълнително средства за безплатния транспорт на деца и ученици

Министерският съвет отпусна допълнително по бюджетите на общините 1 579 145 лв. за 2022 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.
Средствата за транспорт на децата и учениците са неотложен разход за образователната система, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от населените места, в които няма детска градина или училище.
Правителството отпусна и 669 979 лв. по бюджетите на общините за 2022 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст. Средствата са за 3261 деца от 23 общини, които имат приети решения на общинските съвети и са осигурили необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст от началото на учебната 2022 – 2023 година.С предоставянето на финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, ще бъдат осигурени образование и социализация в ранна детска възраст, което е от съществено значение за развитието на ключовите компетенции. ДТ

Print Friendly, PDF & Email