31.05.2024

Международният фестивал на поезията „Славянска прегръдка” в Добрич

17 май, 17.30 ч., Огледална зала „Нели Божкова“
18 май, 10.00 ч., Къща музей „Йордан Йовков“
Последните стъпки в майския българо-сръбски лъч на Международния фестивал на поезията „Славянска прегръдка” ще бъдат в свята земя, скъпи приятели. Това ще е на 17 и 18 май. Два пъти по-свята, защото е земята на родния ми край! Защото е Добрич!
Някога информационните справки за Добруджа започваха с изречението: „Тя дава всеки пети хляб на България”. Днес, в годините на осъзнатата святост (и световен недостиг!) на хляба статистиката не е количествена, а сакрална. Неслучайно Славянска академия издаде и такава антология на съвременната славянска поезия „Хлеб наш насущний”, благословена от Българския патриарх Неофит и от още неколцина славянски пастири на вярата… В тази антология участваха 175 поети от 25 държави!
Да, Добруджа е Хлябът на Отечеството. Но не само. Тя е и началото на държавността. Затова напомня и паметникът на Хан (Кан) Аспарух… Да си представим онези велики преселения, облаците прах след препускащите конници, взрения в безкрайната степ Аспарух, забития му в земята меч и прорицанието-благослов: „Тук ще бъде България!”
Какви светещи точки имаме досега: ХЛЯБ – ДОБРО (клетвено звучащо и в днешното име на града ни) – ДЪРЖАВНОСТ… Не е случайно и това, че ХVІІ фестивал на поезията е под патронажа на Президента на България Румен Радев и домакинството на Кмета на Добрич Йордан Йорданов. В своето приветствие до домакините и участниците във фестивала Президентът Радев написа:
„За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай 17 Международен фестивал на поезията „Славянска прегръдка”! Вярвам, че по утвърдена традиция фестивалът ще се превърне в празник на славянските езици, в сцена на изящната словесност и книжовността на славянските народи.
С удоволствие приех да бъда патрон на това истинско тържество на духа, защото смятам, че болезнените разломи на днешния ден открояват значението на културните дейци като най-важен посланик на своите народи, като най-точна мяра за общите човешки стремежи.
Вашите усилия имат своята безспорна висока стойност за изграждането на трайни мостове на приятелство и диалог, които уверено ни водят към едно по-добро бъдеще на мир и разбирателство.
Пожелавам успех на фестивала и вярвам, че той ще продължи да се утвърждава не просто като празник на изкуствата, а преди всичко като огнище на солидарност и близост между славянските народи.
На добър час!“
Румен Радев,
Президент на Република България”
Светлинният пунктир Хляб – Добро – Държавност няма да е цялостен, ако не добавим и няколко духовни символа и измерения. Един от тях е певецът на Добруджа Йордан Йовков. Той даде на българската литература световно ниво. Добави поетика, без която нашето книжовно наследство би било значително по-бедно. Йовков ни даде темата за милосърдието, за Серафимовото палто, което с обич и милост и днес би могло да загърне измръзналия от отчуждения свят. Даде ни надеждата за изцеление – прекрасния символ на Бялата лястовица! Даде ни простичката човешка жажда за мир – протегнатата към цветето ръка на Люцкан… И още, и още… Йовков ни даде мярката за красота и човеколюбие. Но ако едното крило на добруджанския полет е Йовков, то другото непременно ще е дъщерята на нашата земя Дора Габе, чиято годишнина ще отбележим през 2023-а… Перца в духовното ни богатство са още актрисата Андриана Будевска и основателят на българския балет Анастас Петров. И вчера, и днес духовното е дълбоко в сърцето на добруджанеца. Затова и светлинният пунктир, който ни води към Добрич ще изглежда така: ХЛЯБ – ДОБРО – ДЪРЖАВНОСТ – ДУХОВНОСТ.
Международният фестивал на поезията „Славянска прегръдка” не за първи път акостира в гр. Добрич. Много от разноезичните членове на нашата Академия са добре познати и обичани от публиката на нашия град. И съм убедена, че и в ХVІІ издание на фестивала публика и поети ще бъдат в една емоционална тоналност! Гости на Добрич ще бъдат: акад. Ристо Василевски, Вера Хорват, Лиляна Стеич и Ясминка Надашкич-Джорджевич.
Освен обявените вече гости от Сърбия, в програмата ще вземат участие и поетите, родени в Добрич: Сашо Серафимов, Петранка Божкова, Генка Петрова и Елка Няголова. Ще звучат в прегръдка двата славянски езика: българският и сръбският. Ще се насладим на музикалните изпълнения на Хора на учителките, с главен художествен ръководител Маргарита Русева – Ганева и с диригент Габриела Писанова. Ще чуем и пиеси от славянски композитори в изпълнение на струнен квартет „Добрич”.
А в тези дни преди големия Празник нека заедно да се вгледаме в общия си корен и да си припомним началото на една забравена песен със странна съдба:
Хей, славяни, ще живее
наш’та реч звънлива!
Ще живее, докогато има хора живи.
Ще живее и пребъде
и духът славянски…
Елка Няголова

Print Friendly, PDF & Email