19.10.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

„МБАЛ-Добрич“ с нов апарат за контрол и редукция на налягането на кислорода в болницата

Апаратурата бе закупена със средства на Министерството на здравеопазването и премина успешно тримесечния тестови период. Устройството дава възможността за постоянно налягане на кислорода във всеки един момент, до всяка точка в болницата с кислороден пост. Тя притежава уникална система като при евентуална авария на кислородния резервоар, самостоятелно да поддържа приток на кислород до болницата за 12 часа.
Апаратът е изключително полезен в извънредната COVID19 ситуация.

Print Friendly, PDF & Email