22.01.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Марки с лика на ген.Иван Колев ще разнасят писма из целия свят


Най-новата пощенска марка, която е с лика на ген. Иван Колев, предводителя на българската конница и освободителя на Добруджа през 1916 г., ще разнася писмовни пратки до 20 грама из целия свят. В България марката ще се ползва за пратки на печатни произведения с тегло 2-3 кг.
Пощенско-филателното издание се състои от една пощенска марка в блок и специален пощенски печат. Номиналът на марката е 3 лв., а тиражът 5100 броя. „Министерството на транспорта и съобщенията, поставяйки специален пощенски печат, отразява този важен за Добруджа и за родината ни исторически момент – възвръщането на Южна Добруджа към България. Детайл от печата и от самата марка е орденът за храброст. С него са награждавани български воини от 1880 до 1946 г. След 2005 г. е възстановен. Тази изключителна пощенска миниатюра е дело на художника Атанас Атанасов” – каза инж. Светослав Гочев – ръководител на Областната пощенска станция в Добрич. „Орденът за храброст е втори по старшинство в Царство България и четвърти – в Република България” – добави Гочев.
„Този печат има изключително сантиментална стойност за нас. Благодаря на „Български пощи” за съдействието и се надявам да продължим да работим заедно и в бъдеще и да предаваме на поколенията частица от историята” – заяви кметът на Добрич Йордан Йорданов. 
Валидирането на пощенско-филателното издание на тема „160 години от рождението на генерал Иван Колев“ се състоя на 25 септември – Деня на Добрич, преди тържественото заседание на Общинския съвет. Марката беше валидирана от кмета на Добрич Йордан Йорданов и инж. Светослав Гочев.
В фойаето на Художествената галерия беше открита временна пощенска станция и добричлии, които купиха марката с плика получиха нещо унинакално – датата, поставена от печата е 25 септември – преди 81 години Добрич е освободен от румънска окупация, а Южна Добруджа се връща с пределите на България през 1940 г. Печатът ще остане в централната поща в Добрич още три дни.

Церемонията по валидирането на пощенската марка се състоя в началото на Тържественото заседание на Общински съвет град Добрич на 25 септември в Художествената галерия. Пощенската марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“ ще бъде с тираж 5100 броя. Номиналната й стойност е 3 лева.
Предвид различни предположения за рождената дата на Ген. Иван Колев Община град Добрич публикува фактите, предоставени от историка Радослав Симеонов:
За рождената година на генерал-лейтенант Иван Колев са изказвани различни предположения в историческата литература – 1861 г. или 1863 г., без обаче да бъдат цитирани конкретни архивни документи, потвърждаващи или отричащи едната или другата хипотеза. Такива естествено много трудно могат да бъдат открити в нашите архиви, тъй като генералът е роден извън пределите на България, в бесарабското село Бановка. При изграждането на неговия паметник в гр. Добрич през 2016 г. като по-меродавна бе възприета 1863 г., но без да е ясно защо (може би защото е по-популярна и по-често употребявана в историческата литература). Само преди няколко месеца, стана ясно, че това е било погрешен ход.
За окончателното изясняване на този въпрос – двама историци – гл. експерт Георги Луков от ДВИА-В. Търново и гл. експерт Радослав Симеонов от МО, решават да прегледат наличния архивен материал и да сложат край на всякакви спекулации и евентуални грешки по отношение рождената година на прославения български кавалерист. Като най-достоверни източници на информация те възприемат периодически издаваните в Царство България „Списъци на офицерите на действителна служба“. Там за всеки един от тях – от подпоручика до генерала, се поместват кратки биографични данни. Като действащ български офицер Иван Колев не прави изключение и името му фигурира в тези списъци. Но двамата историци откриват нещо много интересно – в списъците до 1908 г. за негова рождена година се посочва единствено 1863 г. Ала в списъка от 1908 г. тя е коригирана с 1861 г. и във всички списъци оттук нататък фигурира само тя. Точно това разминаване обяснява защо именно тези две години са циркулирали досега в историческата литература като потенциални негови рождени години, но никой не си е направил труда да проследи защо се получава така. Най-вероятната хипотеза е, че самият Иван Колев се е намесил през 1908 г., уведомявайки редакционната колегия на изданието, че е допусната грешка по отношение на неговата рождена година. Така и става, през 1908 г. грешката е коригирана, а оттук нататък като година на раждане на Иван Колев се посочва само 1861 г.

Print Friendly, PDF & Email