28.05.2024

Лесовъди показаха знания и умения по маркиране по време на съвещание на ДГС-Шумен

Съвещание по маркиране се проведе в землищата на селата Друмево и Костена река, коита са част от територията на ДГС-Шумен. Гост бе инж. Христина Манолова от СИДП, която определи като отлично организирано откъм обекти и теми мероприятието, съобщиха от пресцентъра на предприятието.
Според инж. Христина Манолова и петте отдела в землищата на селата Друмево и Костена река са били интересни и са дали възможност на младите лесовъди да демонстрират знания и умения. Участниците в съвещанието разгледаха обекти с проведени постепенно-котловинни, групово-постепенни, краткосрочно-постепенни и неравномерно постепенни сечи. На последният обект бе проведено и своеобразно състезание между лесовъдите от стопанството, като работата им бе оценявана от гостите от СИДП и РДГ-Шумен.
Съвещанието откри зам.-директорът на горското стопанство в Шумен инж. Петър Ганев, който говори за необходимостта от такива събирания на лесовъдския състав, за да може всеки да се запознае с работата на колегите си и да чуе различни мнения, да усвои добри практики и новости в работата. Той отбеляза, че целта на тези съвещанията е горските да си бъдат взаимно полезни, да си припомнят някой неща и да научат други.
Инж. Николай Колев води съвещанието по маркиране на обекти в ГСУ-Овчарово, на който той е ръководител. Колев запозна колегите си с историята на определените отдели, изведените мероприятия и бъдещата лесовъдска намеса. Гост на съвещанието бе и зам.-директорът на ДГС-Провадия инж. Ангелина Янева, която сподели своя опит при стопанисване на дъбови и церови гори. Шуменските лесовъди предложиха на Янева следващото събиране да бъде съвместно, за да могат лесовъдите от двете стопанства да сравнят работата си и да отчетат постиженията си.
В края на съвещанието, до хижата на горското стопанство в Овчарово, бяха залесени три чинара, като лесовъдите са решили да превърнат това в традиция и всяка година да добавят нови фиданки в парка към сградата.

Print Friendly, PDF & Email