19.04.2024

Лабораторно месо замества отглеждането на животни

Иновативни решения, като месо от насекоми или отгледано в лаборатории месо ще се включват в бъдеще все по-широко в производството на животинския продукт. Това прогнозира проф. Ангел Ангелов от Университета по хранителни технологии в Пловдив на събитието EIT Food Stratup Awerenss Event, провело се в столицата миналата седмица. Подобни иновации идват в помощ на все по-силното ограничаване на животновъдния сектор с оглед плановете на европейските институции да намалят въздействието му върху климата.
Новаторските решения са една от възможностите пред аграрния сектор да се пребори с последиците от глобалното затопляне и да намали своя отпечатък върху природата. Затова и в новата ОСП, която се очаква да влезе в сила догодина ще има засилен фокус върху тях, както вече писа Агри.БГ.
“Трябва да имаме по-далечен мироглед – за около 10 млрд. население, но тези хора трябва да бъдат изхранвани, без ние да въздействаме върху околната среда, без да увеличаваме площите за посеви и други култури. Това може да стане само с въвеждане на иновации”, каза още Ангелов.
От следващата година ще започне работа и програмата “Хоризонт Европа”, която е продължение на “Хоризонт 2020” и чиито фокус е насочен към иновациите. Финансиращата програма дава възможност на научни звена, бизнес и неправителствени организации да си взаимодействат и получат достъп до финансиране в търсене на иновативни решения в своите области.
“Това означава, че следващата година вече ще могат да се подават документи за кандидатстване по програмата. Възможностите за финансиране в селското стопанство попадат в нейния втори стълб”, обясни Ангелов.
За целия период на действие на Хоризонт Европа – от 2021 до 2027 г. са предвидени 100 млрд. евро за финансиране на проекти.
България е от т. нар. “плахи иноватори”, като е на предпоследно място в ЕС по иновационни показатели. След нас е само Румъния. У нас е разработена Иновационна стратегия за интелигентна специализация, чиято основна цел е да преминем от плахи към умерените иноватори и да се фокусират иновациите в различни области.
Един от другите документи, които са много важни и базови за развитие на иновациите е националната структура, която постоянно се обновява и очакваме още до края на тази година да има нови изследователски структури, една от които да бъде по отношение на храни, биотехнология, хранене. Бизнесите имат възможност да бъдат включени като партньори в тези структури или да подават желания за разработки, свъразни с техни идеи, допълни Ангел Ангелов.

Print Friendly, PDF & Email