22.02.2024

Конкурс-рецитал „По стъпките на героите на свободата“ провокира творческите заложби на деца, младежи и възрастни

Конкурс-рецитал „По стъпките на героите на свободата“ ще се проведе в Тервел на 19 февруари в заседателната зала на общинскаjd администрация (за участниците от 1-ва и 2-ра възрастови групи) и в зала „Археология“ на Rсторическия музей (за участниците в 3-та, 4-та и 5-та възрастови групи), съобщават оттам.. Организатори на проявата са община Тервел, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Историческият музей.Конкурсът е посветен на 175 г. от рождението на Христо Ботев, 150 г. от гибелта на Васил Левски и 145 г. от освобождението на България.
Целта на конкурса е да даде възможност на децата, учениците и жителите на общината да изявят своите творчески заложби, рецитаторски умения, артистичност и емоционалност, да стимулира издирването на произведения с патриотична насоченост на класически и съвременни български автори.В конкурса могат да участват деца и ученици, записани в детските градини и в училищата на територията на общината, участници в школи при ЦПЛР и читалища, както и жители на общинато над 19 години. Участниците ще бъдат разпределени в пет възрастови групи: Заявки се приемат в кабинет 309 на Община Тервел всеки работен ден до 10 хевруариг. включително или на e-mail: kultura_tervel@abv.bg. За класираните на първо, второ и трето място са предвидени предметни награди.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email