25.09.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Конкурс за най–добро домашно вино – реколта 2019 година

Община град Добрич и Къщата на виното обявяват конкурс за най – добро домашно вино – реколта 2019 година. В конкурса могат да участват производители от Община град Добрич само със собствени вина – реколта 2019 г. Категориите в конкурса са: Червени вина; Бели вина и Розе. Производителите могат да участват в повече от една категория. В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.
Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното. Във всяка категория се определят І, ІІ и ІІІ-то място. На спечелилите конкурса се връчват грамота и предметна награда. Победителите се обявяват на 14 февруари 2020 г., 11.00 часа в АЕМО „Старият Добрич”.

Регламент за участие:

1. В конкурса могат да участват производители от Община град Добрич.
2. Производителите могат да участвуват само със собствени вина – реколта 2019 г.
3. Категориите в конкурса са:
А/ Червени вина
Б/ Бели вина
В/ Розе
4.Производителите могат да участват в повече от една категория.
5. В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.
6. Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното.
7. Участниците в конкурса носят проба от всяко вино, с което участват в конкурса. Пробите трябва да са бистри. Всяка от тях трябва да е в 1 брой стандартна стъклена бутилка 0.750 мл., без етикет.
8. Проби от виното/вината се събират до 10 февруари в Къщата на виното ул. „В. Левски” № 7 /Стария хлебозавод/ тел. за информация: 0886 520138
9. Вината се оценяват от тричленна комисия от специалисти съгласно Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии, издаден от Министерството на земеделието и горите
10.Във всяка категория се определят І, ІІ и ІІІ-то място. На спечелилите конкурса се връчват грамота и предметна награда.
11.Победителите се обявяват на 14 февруари 2020 г., 11.00 часа в АЕМО „Старият Добрич”.

Print Friendly, PDF & Email