23.07.2024

Комуникацията между роми и Община Добрич се подобрила

Това отчетоха на заседание на Общинския съвет по етнически и интеграционни въпроси

Заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни  въпроси се проведе днес в община Добрич.

Заседанието бе ръководено от председателя на Съвета – зам. – кметът д-р Емилия Баева по повод приключване на Програма „РОМАКТ“ в Община Добрич.

„РОМАКТ“ е съвместна програма на Съвета на Европа и Европейската комисия и се изпълнява в партньорство с Община Добрич, за което има подписано тристранно споразумение. В нея участваха регионалният координатор на Програмата Багрян Максимов и фасилитаторът за Община Добрич Камен Макавеев. Целта на срещата е да се направи преглед на изпълнението на Програмата до момента, реализираните дейности, постигнатите резултати и да се обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество между местна власт, институции и ромска общност.

Основният резултат е подобрената комуникация между местна власт, институции и ромска общност, в следствие на което са решени инфраструктурни проблеми, проблеми с адресната регистрация, с водоснабдяването по кварталите.

Акцент в Програмата е и повишаване на капацитета на представители на училища и детски градини за работа с ромски деца.

Община Добрич ще продължи да си сътрудничи с експертите на програмата и след приключване на активния работен цикъл.           

Print Friendly, PDF & Email