31.05.2024

Комисия проверява речните корита, деретата и язоворите в Добричка област

Във връзка с приоритетната задача – оглед на речни корита и дерета, с цел превенция на наводненията и намаляване на риска областният управител Йорданка Костадинова вече издаде заповед за свикване на експертна комисия, която по график ще извърши оглед на състоянието на речните корита, деретата и язовирите на територията на област Добрич.
Проблемът за почистване коритото на река Батовска е поставила Костадинова на срещи в екологичното министерство. „Това е дълго отлаган във времето проблем. Имало е проект преди 8 години, който обаче така и не е получил финансиране. Затова при срещата, която имах със зам.-министъра на околната среда и водите Петър Димитров го поставих. Почистването на речни корита и дерета, там където има критични точки и риск от наводнения1 бе и тема на разговор при срещата на областните управители, с премиера Николай Денков. Като резултат мога да заявя, че министър-председателят заяви, че за всички речни корита, дерета и друга такава инфраструктура, които попадат в първа категория на Плана за управление на риска от наводнения и се нуждаят от вземане на мерки, е осигурено финансиране за проекти и почистване. Отделно при срещата ми със зам.-министъра Петър Димитров имам уверението му, че проектът за почистване на река Батовска ще бъде съгласуван в спешен порядък“ – каза Костадинова.
За достъпа до плаж „Болата” зам.-министър Димитров е заявил, че пътят до плажа е в защитена територия. С оглед спазването на европейското и българско законодателство и защита на биоразнообразието в защитената територия – опазване на растителните и животински видове, той е бил категоричен, че достъпът на автомобили е абсолютно забранен. „Дискутирахме различни варианти и основно ще се работи по създаване на паркинг в село Българево, за което предстои да проведа среща с кметовете на община Каварна и село Българево за обособяване на подходящ терен. Желаещите да плажуват на „Болата”, ще се придвижват от паркинга до плажа с т. нар. шатъл буси. Общото мнение, че с обособяване на такъв паркинг ще се подпомогне и местната икономика, защото ще има възможност за създаване на търговски обекти, които да предлагат различни стоки“ – казва областният управител.
Обсъден е и достъпът на рибарите до плажа, където те пускат на вода лодките си директно от колесари, теглени от джипове. „От МОСВ са категорични, че това е нарушение, за което ще бъдат налагани санкции и посочиха, че рибарите могат да ползват пристанищата в Каварна и Балчик“ – каза още Й. Костадинова.
Преместването на автоматичната измервателна станция за чистотата на въздуха от квартал „Добротица“ отново в центъра на Добрич, за да бъдат адекватни и реални показателите също е поставила Костадинова в екологичното министерство. ДТ

Print Friendly, PDF & Email