19.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Кои са били най-търсените кадри край морето през август

През август 2021 г. равнището на безработица във Варненска област продължи да намалява и в края на месеца достигна 2,9%. Регистрираните безработни са 6550, съобщават от регионалната служба по заетостта Варна за Moreto.net.
В сравнение с август 2020 г.равнището на безработица е намаляло с 2,2 процентни пункта, а регистрираните безработни са с 4802 по-малко.
В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец август е 3151. Равнището на безработица в града е 1,8%.
На годишна база, спрямо август 2020 г., се отчита намаление с 1,9 процентни пункта на равнище на безработица и с 3266 безработни лица по-малко.
На работа в област Варна през август са постъпили 666 безработни лица.
На първичния трудов пазар реализация са намерили близо 81% от общия брой започнали работа лица. През август 2021 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 115 младежи до 29 г. възраст. На работа са устроени и 56 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През август в бюрата по труда от областта са заявени 1070 работни места. На първичния пазар са обявени 942 работни места.
Най-много от заявените през август работни позиции са от сферата на образованието (311). Следват хотелиерството и ресторантьорството (185), търговия (144), преработваща промишленост (119), държавно управление (51), строителство (27) и селско, горско и рибно стопанство (27).
По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 116 работни места. През август 2021 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по 2 безработни лица.

Print Friendly, PDF & Email