30.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Кметът на Каварна кани гражданите за актуализация на бюджета на Общината

До края на работния ден на 9 декември в деловодството на Общината или на електронната й страница могат да се входират становища и предложения по актуализацията
Кметът на община Каварна кани гражданите на публично обсъждане на актуализацията на бъджета за 2019 г.
Поканата е на основание Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна  бюджетна прогноза за местните дейности.
Публичното обсъждане ще се проведе идния вторник от 9 ч. в заседателната зала на Община Каварна.
Присъстващите ще бъдат запознати с предложенията за актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2019 г.
До края на работния ден на 9 декември в деловодството на Общината могат да се входират становища и предложения по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2019г. Те трябва да са в писмен вид. Същите могат да се пращат и на електронния адрес на Общината.
Според кмета Елена Балтаджиева към днешна дата Община Каварна има дефицит над 3,5 млн. лв. Те са заварено наследство от „най-успешния кмет на БСП“ – Нина Ставрева.
На този етап обсъждането е само коментиране на минуси, натрупани задължения – коментира Балтаджиева.
Проверка на в. „Добруджанска трибуна“ установи, че Община Каварна не е разплатила заплатите на общинското дружество и на общинските съветници. Заплатите на администрацията са платени само за октомври.
Кметът е разяснила, че няма пари и ще се опита поне на чиновниците да даде известна сума, с която да посрещнат наближаващите празници.
Припомняме, че набирателната сметка на Община Каварна е под запор и разпореждането с финансовите средства в нея – под възбрана. Тежката санкция бе наложена заради задължението на Каварна към Община Балчик, които платиха цялата сума за претоварното депо за битови отпадъци в Стожер.
Средства за „някакви“ коледни суми кметът може да извади и даде на администрацията си само, ако използва парите от платени местни данъци и такси, които влизат пряко в общинската каса.

Print Friendly, PDF & Email