16.04.2024

Камарата на строителите с позиция за остраняването на главния архитект на Варна

Областното представителство на Камарата на строителите в България излезе с официална позиция относно отстраняването на главния архитект Виктор Бузев, научи Moreto.net.
Споделят, че решението на кмета точно в този момент е било голяма изненада за тях.
Строителите посочват, че одобряват досегашната работа на арх. Виктор Бузев. Не приемат мотивите за уволнението, а причините остават неясни. Приемат, че е право на градоначалника да избере екипа си, но е и негова отговорност да контролира работата на цялата общинска администрация. КСБ алармира за предстоящи трудности при изпълнение на инвестиционния процес в строителството. В тази връзка Кмета на Община Варна лично да се ангажира с решението на проблема, който е създал.
Посочените от кмета мотиви за отстраняването като липса на цялостна визия за развитието на града, презастрояване в отделни зони, пасивност по отношение на ключови проекти за града не могат да бъдат еднолична функция на главния архитект, смятат строителите.
Заявяват, че се противопоставят на използването на термина „презастрояване“ от отговорни държавни и общински личности.
„Законите определящи нормите на застрояване на отделните зони са строги и категорични. Тяхното неизпълнение неминуемо поражда съответни съдебни санкции. Но когато законовите норми са спазени, „презастрояване“ е чисто политически жаргон, целящ изцяло популистки внушения“, посочват от камарата.
Засягат и проблема с поставянето на преместваемите обекти като посочват, че този проблем далеч не е от най-съществените, които определят инвестиционния климат и начина на обитаване на града. Нито пък нереализираните проекти като Библиотеката, Математическата гимназия, проектите за дву и три етажните кръстовища, липсата на северен обходен скоростен път, липсата на движение на икономическата зона и т.н. Всеки от тях не е най-съществен, но нереализирани заедно дават визията за състоянието на Варна.
От ОП на КСБ заявяват, че проблемите с градоустройството поставят на вниманието на Общината всяка година.
„Липса на ПУП ПРЗ в огромни райони на града, недопускане на изготвени, минали през обществено обсъждане, планове на цели квартали, отказ от провеждане на регулацията в районите с действащи ПУП ПРЗ. Всяка година обръщаме внимание, че градът без приемането на тези планове не може да се развива, но и те сами по себе си стават безсмислени, ако тяхната част за базовата инфраструктура – транспортна, енергийна и ВиК не бъде планово финансирана и изграждана от Общината. За това трябва да се използва целия достъпен на ръководството инструментариум – финансов, инженерен, Публично частно партньорство и не на последно място – политически“, се посочва с позицията.
„Принципно не можем да се съгласим, че ВиК и ЕнергоПро могат да правят или да не правят каквото си искат и Общината не може да управлява изграждането на енергийната и водна инфаструктура в новите райони на града, в които тя отсъства напълно или не отговаря на новите ПУП ПРЗ. На последната ни среща с ръководството на Общината стана ясна пълната липса на инвестиционна програма и желание за развитие на енергийната инфраструктура на западните и северни зони на града от Енергийното дружество. Най-страшното е, че при анализа и моделирането на необходимите процедури се разбра, че дори днес да се стартира финансирането и проектирането на необходимите обекти и елементи, то до въвеждането им в експлоатация ще минат повече от пет години!“, гласи още становището на ОП на КСБ.
„Подобен е проблема в новите зони и с ВиК. Въпреки, че в момента тече изпълнение на голям инфраструктурен проект, финансиран от ОПОС през ВиК Варна, той далеч не може да отговори на конкретните нужди на зоните. За отбелязване е, че неговото изпълнение е идеалния момент за провеждане на регулацията по трасетата на новите проводи. Но такава процедура, въпреки нашите предложения, Общината не предвижда. За съжаление западните части, където съгласно ОУП града ще се развива, не са включени в него. Там може би и пет години ще са малко са изграждане на необходимите канализационни колектори. Общината с ръководната си роля и визия за развитие, а главният архитект с неговата експертиза и конкретни пълномощия трябва да осъществяват тази дейност с ясното съзнание, че работят в жестока конкурентна среда и инвеститорите никога не прощават грешки и бездействия. Те просто отиват в други общини или държави“, заявяват от Камарата на строителите.
Заобикалянето на ОУП или неглижирането му в плановете на Общината за развитие на града, водят до остро влошаване на инвестиционния климат. Непредсказуемата нормативна база е най-лошата среда за бизнеса, а само на него може да се разчита за просперитет в една пазарна, демократична държава, смятат сроителите. Намират уволнението на главния архитект в този момент по – скоро за политически ход.

Print Friendly, PDF & Email