05.12.2023

Как читалищата да получат пари от ЕС представиха експерти в Крушари

Експертите от Областен информационен център – Добрич запознаха представителите на читалищата от община Крушари с възможностите за финансиране на проекти със средства от еврофондовете. На информационната среща, провела се в НЧ „Йордан Драгнев – 1894”, с. Крушари, присъстваха близо 20 читалищни дейци и общински служители.
Представена беше предстоящата процедура „Транснационални партньорства“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чиято цел е насърчаване на транснационалното сътрудничество за трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Читалищата са допустими кандидати и партньори по инвестиционен приоритет 7: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”. От 50 000 лв. до 200 000 лв. е размера на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект.
Присъстващите проявиха интерес към програма „Творческа Европа“, която подкрепя творци и организации, които работят в областта на културните и творчески индустрии. С бюджет от 1,46 млрд. eвро тя подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество, превод на литературни произведения, европейски мрежи и европейски платформи. Читалищата мога да кандидатстват и по Програма „Европа за гражданите“, която цели да насърчи европейските граждани да вземат активно участие в развитието на Европейския съюз, чрез две направления: „Европейска памет за миналото“ и „Демократична ангажираност и гражданско участие“.
Представени бяха и възможностите за финансиране на читалищни дейности по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя ще подкрепя проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства, и групи, организирането на фестивали, представления, и други. Средствата в размер на 10 млн. евро по Програмата ще са организирани в три Резултата (приоритети), в рамките на които ще бъдат обявявани по две покани за подаване на проектни предложения. На 10 януари 2020 г. изтича крайният срок за кандидатстване по първата обявена покана на резултат „Подобрен достъп до изкуства и култура“, която ще финансира проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., които целят привличането и развитието на нови публики и разширяват обхвата на културната дейност както на местно, така и на регионално ниво.
Презентиран беше и Фонд „Активни граждани“, предоставящ подкрепа за укрепване на гражданското общество, активирана на гражданите и овластяване на уязвимите групи. Гражданските и неправителствени организации, в качеството си на допустими кандидати могат да получат финансиране за провеждане на застъпнически кампании, разработване на обучителни материали, дейности по наблюдение, разработване на анализи, доклади изследвания и други.
В края на информационната среща бяха обсъдени различните възможностите за привличане на средства по представените програми, начините за кандидатстване, стъпките за намиране на подходящи партньори, етапите на подготовка и трудности при изготвяне на проектно предложение. За да насърчат участниците в срещата, които нямат опит в договарянето на европейски средства, експертите от Центъра, в кратко резюме им разказаха за успешно изпълнени проекти на национално и трансгранично ниво от читалища.
Читалищните представители благодариха на екипа на Центъра за достъпната и изчерпателна информация, и предоставените информационни материали.

Print Friendly, PDF & Email