31.05.2024

Как личната карта на българските граждани ще стане електронен идентификатор

Документът ни за самоличност ще може да се ползва като електронен подпис за удостоверяване онлайн пред институциите
Министерският съвет прие проектозакон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Целта на промените е улеснение на гражданите при издаването на личните документи.
Въвежда се правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат удостоверения за електронна идентичност. По този начин документите могат да бъдат използвани като носител на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронна идентификация.
Регламентирана е и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в документите тип „паспорт“, както и в разрешенията за пребиваване у нас. Предвидена е и възможността при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност до 10 години, както и временна карта за самоличност на хора с постановена присъда, която не е влязла в сила.
Едно от предложените изменения е отпадането на задължението за смяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство /СУМПС/ при промяна на постоянния адрес на населено място в рамките на една област. Разширява се обхватът на въведената ускорена услуга за издаване на СУМПС /до 3 дни от приемането на заявлението/- при подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача – смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат. Добавят се и случаите на: първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория; подмяна на СУМПС поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория; възстановяване на правоспособност след като на водача са били отнети контролни точки; възстановяване на правоспособност поради отказ на категория.
Със законопроекта се урежда и хипотезата за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. В тези случаи се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверителен документ за раждане.

Защо Естония често е възприемана като лидер в електронното управление

Няколко примера: всеки в страната може да гласува онлайн чрез домашния си компютър, а по същия начин да плаща данъци, да ползва нотариални услуги и дори да поиска второ лекарско мнение за лабораторни изследвания. Това се случва с лична карта с чип, която има множество функции.
Технологичният напредък на една малка страна е спестил на държавната администрация десетки години работа и много средства
„Ние често казваме, че единственото нещо, което не можеш да направиш онлайн в Естония е да се разведеш“, коментира Клен Ярац – директор по въпросите на ЕС.
Представете си свят, в който няма нужда да ходиш до различни институции, когато ти е нужен документ. Свят, в който получаваш рецепта за лекарства онлайн, а в аптеката ти ги дават срещу лична карта. Свят, в който си купуваш кола и я регистрираш онлайн без гишета и без опашки. И ако казаното до тук звучи като сюжет от бъдещето, в Естония е практика и то – не нова.
„99% от административните услуги тук са онлайн, което дава много възможности на естонците. Например – 98 на сто от тях подават по електронен път данъчните си декларации. Това им отнема не повече от три минути“.
Естонците ползват дигитален документ за самоличност. Представлява пластика с чип.
Получават и безплатен електронен подпис, който използват за подписване на документи онлайн, за кандидатстване за различни обществени услуги, за плащане на такси.
В Естония една пластика има множество функции. Например – една карта може да бъде

едновременно шофьорска книжка и лична карта

Може да бъде също така карта за градския транспорт и за отстъпки в магазините. Със същата тази карта, може да се гласува електронно и в домашни условия.
„Електронната самоличност не може да бъде открадната. Единствено човекът със съответната цифрова идентичност може да я ползва. Картата се слага в компютър, необходимо е да имаш специален четец или компютър като този, за да се свържеш. И вече съм готова да се идентифицирам с електронния ми подпис и това ми дава много възможности“, казва Кармен Раал, консултант.
Точно по този начин естонците гласуват, преминавайки през няколко защити, за да докажат, че именно те стоят зад устройството.
„Ние можем да гласуваме през компютъра чрез цифрова идентичност в тази карта и това не е нова технология. Ние само я пренесохме в документите за самоличност в Естония. Това е документ, който е като ключ, но не за врата, а за електронни услуги“, обясни Клен Ярац.
Естония предлага

възможността и за електронно местожителство

То дава право например на чуждестранни IT експерти на свободна практика да осъществяват своята дейност в Естония, без обаче да е нужно да са базирани физически в страната. Как една държава осигурява услугите си както сайт за онлайн търговия продава стоките си – без физическо присъствие, без излишни такси, без работно време?
„Това беше лесно – използвахме технологии, които вече съществуват в 21 век и са използвани в частния сектор и го пренесохме в администрацията“, казва Керсти Калюлайд – президент на Естония 2016 – 2021 г.
Винаги обаче
съществува въпросът със сигурността
Защитени от закона в Естония са електронните самоличности и подписи. Ако някой позволи на друг човек да използва цифровата му идентичност, той ще носи правна отговорност. Но пък всеки може да разбере какво се случва с информацията му в електронните му документи и как тя е била използвана.

Print Friendly, PDF & Email