05.08.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Как кубчето на Рубик „бори” компютрите?

Павлин Панов от седми клас, математически профил, в Природо-математическата гимназия „Иван Вазов” в Добрич опитва да докаже как класическото „Кубче на Рубик” може да съжителста паралелно с компютрите и всевластието им сред тийнейджърите.
Казва, че обича математиката. „Когато бяхме в Англия, където живяхме шест години, татко ме научи. Тогава не обичах математиката, той ми обясни и я заобичах вече” – казва Павлин и не крие отдадеността си на тази наука, която съпътства човешката цивилизация. Но крие, че играе игри на компютър и докато се занимава с програмиране. Още като ученик в училище „Христо Ботев,” от четвърти клас участва в състезания.
На Двадесет и първата ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика на БАН проектът на Павлин е на тема „Въртеливите пъзели и математиката” и е за кубчето на Рубик, всичките му разновидности, пирамиди, додекаедъри и т.н. Получава специална грамота за дебют в областта на математиката, присъдена от журито и съпътствана с парична награда във вид на ваучер, а другата е награда на публиката, спонсорирана от Съвместен център по обучение, анализ и симулация към БАН. Публиката – участници в участници в ученическата конференция и техните ръководители и съученици, гласува онлайн за проектите.
„Тези конференции се провеждат от 2000 г. Целта е талантливи деца в областта на математиката и информатиката да могат да изявят своите способности и извън олимпиадите” – казва учителката му по информатика и информационни технологии Светлана Василева.
„Направихме го с цел да покажем ползата от това да се реди кубчето, да се отделим от монитора” – казва Павлин. „Да се учим на стратегии” – допълва учителката му. В проекта се разказва за кубчета с четен брой редове, нечетен брой редове, изчисляват се брой разбърквания и т.н.
„Преди това с две мои съученички – Вяра и Славина, направихме друг проект за кубчета, който представлява уебсайт с видеоуроци и интересна информация за различните видове кубчета. Най-бързото ми време за редене е 20 сек, но средно го редя за 30” – обяснява Павлин. Проектът на Вяра, Павлин и Славина на тема „The Math Cube – математика, мисъл и забавление“ участва в Седмата сесия на Ученическия институт на БАН в секция „Интердисциплинарни проекти” през ноември 2020 г. Журито, съставено от авторитетни учени от различни институти на БАН, присъжда на най-малките участници в секцията специална награда „За първи стъпки в науката“.
„Кубчето винаги ще бъде интересно. По миналата година. в Ловеч с Вяра участвахме в състезание за бързо редене на кубчета, колко най-бързо може се нареди в различни дисциплини. Там се класирах на втори кръг в дисциплината „Две по две” – разказва още седмокласникът.
„Смятам да се развивам в областта на програмирането и да правя проекти” – споделя планове за бъдещето. Надява се да запали съучениците и да спечели съревнованието с компютрите. Харесва и видеоигри. Има малък брат на 7 години, но той засега не проявявал интерес към кубчето.
„Павлин запали класа и сигурно половината редят кубчета, пирамиди, додекаедъри и сфери” – казва Василева. ДТ

Print Friendly, PDF & Email