06.07.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Как да забогатеем набързо на гърба на община Добрич и гражданите й

Няколко съвета към наивните данъкоплатци от добруджанския град, пред чиито очи се случват беззакония
Не са хубави тези работи, които стават из Добрич. В тези нестабилни времена с времена на инфлация, криза и политическа нестабилност из града продължават да се вършат безобразия. Сякаш другите проблеми не ни стигат. В тази връзка ще ви информираме за някои начини за лесно и стабилно забогатяване в град Добрич. Все чрез незаконно строителство.
Вариантите са няколко:
Първо: Явявате се на търг в Община град Добрич. Търгът е за застрояване 900м2. Плащате за застрояване на 900м2 полуподземни гаражи. Разбира се, не се съобразявате със закона и си строите гаражи с над допустимата височина. Чрез незаконни строителни разрешения преустройвате незаконните гаражи в незаконни магазини. Незаконните магазини преустройвате в още по-незаконна къща на няколко етажа с РЗП 400м2.
Така ощетявате община град Добрич със десетки хиляди левове. Но това хич не бива да ви притеснява. Дори и да сезират общината и други институции за незаконно строителство и за необходимостта от събарянето на незаконното строителство. Спокойно, това няма да се случи. Няма да се случи, независимо, че Окръжна Прокуратура град Добрич постанови в този случай: „дори при наличие на престъпление по чл.282 от НК, свързано с издаването /измененията на разрешенията за стоеж, то същите са погасени по давност. „
Погасените по давност престъпления изразяващи се в издаването и изменението на разрешенията за строеж означават само и единствено, че строежът е изцяло незаконен, независимо, че не може да се търси наказателна отговорност от гл.архитект на град Добрич Боряна Станчева, действащ гл.арх. и до този момент.
Дори и мотивирано да се произнесе Дирекция за Национален и Строителен Контрол, РДНСК Добрич, че: „ Инвестиционен проект 111 от 14.03.2009г. , одобрен от гл. Архитект на Община град Добрич на 14.03.2009г. и разрешение за строеж № 107/14.03.2009г., влязло в сила на 30.03.2009г. за строеж „Гаражи 32 броя ЗП-718.96 кв.м“ в УПИ I, кв. 547 ж.к.“Русия1″ гр. Добрич не съответстват на действащия ПУП, одобрен със заповед на кмета на Община гр. Добрич № 986/30.09.1996г. Направените две последващи изменения на инвестиционните намерения и нанесените две вписвания в Разрешение за строеж №107/14.04.2009г. са в ПРОТИВОРЕЧИЕ ОТНОСНО ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП-ПРЗ и ИЗВЪН ОБЕМА НА УЧРЕДЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАЛДЖИЕВ, регламентиращо само право на застроена площ от 900м2.
За обекта, заснет и отразен в КККР на град Добрич като жилище с идентификатор 72624.615.18.2.2 НЯМА ИЗДАВАНИ СТРОИТЕЛНИ
ДОКУМЕНТИ. Не е на лице образец 14 за строеж, както и безспорни доказателства за валидността на разрешението за строеж и направените към него изменения с оглед разпоредбата на чл.153, ал.2 от ЗУТ, определяща 5 годишен срок за завършване на грубия строеж, включително покрива на сградите. Изградените обекти се ползват без да са въведени в експлоатация по реда на чл.177 ал.З от ЗУТ, като на място от служители на община град Добрич е установено и изпълнение на строежа в отклонение от издадените строителни книжа. НАЛИЧНИТЕ ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАЛДЖИЕВ И ЛЮЦКАН ПЕТРОВ МАЛДЖИЕВ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА СОМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624.615.18.2 ПО КККР НА ГРАД ДОБРИЧ ОБУСЛАВЯТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО ИМ ПРАВО , ПРОИЗХОЖДАЩО ОТ ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ С ДОГОВОР РЕГ.№ 2263 ОТ 16.01.2009Г. ВХ.РЕГ.№ 1258/ 20.01.2009Г. АКТ 155 ТОМ I, СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ГР.ДОБРИЧ“
Горецитираното становище е от септември 2021г. на инженер Ивелина Колева, началник РДНСК град Добрич.
До настоящия момент строежът е цял и непокътнат, Малджиеиви живеят нашироко, в незаконна къща, с построяването на която са ощетили Вас, данъкоплатците. Щетите от над 400м2 незаконно строителство на къща възлизат на над 500 000 лева.
Незаконната и гордо издигаща се къща, виж снимки: можете да посетите на адрес: град Добрич, ул.“Дунав“
Има и друг вариант. Заграждате си 600м2 по над 2000 евро за м2, В ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР, ОТ ПЛОЩАД „НЕЗАВИСИМОСТ“ В ГРАД ДОБРИЧ. ЗАСТРОЯВАТЕ ПУБЛИЧНАТА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С КОЯТО СЕ РАЗПОРЕЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ. Щетите надхвърлят 2 500 000 лева.
ЗАСТРОЯВАТЕ СИ ПУБЛИЧНАТА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЕ. НЕЗАКОННО ПОСТРОЯВАТЕ ВЪРХУ ПУБЛИЧНАТА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ КАЗИНО. НАРУШАВАТЕ ОТНОВО ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА.
Третият вариант е незаконно изградения офис в който се помещава „Булсат“ срещу бар „План“Б“ построен върху публична собственост.
Независимо от множеството законови нарушения, за което са подадени редица сигнали не следва никакво санкция за това. Печелите необезпокоявано. Никой не Ви търси отговорност.
Малджиеви прибират в собствените си джобове наеми от публичната общинска собственост. Печелят за Ваша сметка. Щетите за повече от десетилетия отдаване под наем на незаконно построени сгради възлизат на милиони левове. Незаконно строителство върху общинска собственост. Това е начинът за лесно забогатяване чрез на Община град Добрич. Малджиеви са ярък пример, че не е необходимо особена интелигентност и финансова грамотност. Нужно е често да си пред кабинета на кмета, за да може той да издаде молба за отлагане на събарянето на незаконното ти строителство.
Незаконно завладяна публична общинска собственост виж снимки:
Ако искате да научите как се граби общинска територия и как се ощетява община Добрич, просто можете да попитате Петър и Люцкан Малджиеви.
Между другото те разправят наляво и надясно, че скоро почват ремонт на незаконната си къща. Какъвто обаче не се налага да правят. По простата причина, че къщата е незаконна и предстои да бъде съборена.
Защото в. „Добруджанска трибуна“ вярва в справедливостта и силата на Закона и институциите, които го прилагат.
Както и очакваме внимателно да се разгледат действията на главния архитект на Община Добрич Боряна Станчева. Без чието любезно съдействие нищо от горепосочените неща не би могло да се случи.
Дали от нея е извършено грандиозно нарушение или престъпление по служба, като издаване на строителни разрешения и оформяне строителни книжа върху земя, която е публична общинска собственост и което е най-лошото не е УПИ, което е възможно също да е престъпление? За жалост това не се е случвало веднъж и многократно. Това е бившия ресторант „Добруджа“, който сега е казино, заграбено от общината и узаконено от главния архитект Станчева. Това са десетки години несъбиране на наеми за стотици хиляди и грабеж на общината. Докога ще си затварями очите за безчинствата на Малджиеви. Те буквално са завзели голяма част от центъра на Добрич, строили са си както си искат, а главната архитектка Боряна Станчева е узаконявала всичко това.
Чакаме справедливост!
Екип на „Добруджанска трибуна“

Print Friendly, PDF & Email