16.04.2024

Йордан Йорданов: Един град има нужда от добри инфраструктура и социална политика

„Освен от добра и поддържана инфраструктура един град има нужда и от добра социална политика. Затова за нас е изключително важно да работим по проекти с фокус подпомагане на хората в нужда с различни услуги“, това заяви в една от социалните мрежи кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов.
Добруджанската община изпълнява два дългосрочни проекта, които ще подпомогнат голям брой нуждаещи се граждани. По проекта „Грижа в дома на Община град Добрич“ се подпомагат 321 души до началото на следващата година. Потребителите са възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждане. Всички те получават интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда. Подкрепата е в различни аспекти, в зависимост от индивидуалната необходимост – психологическа и рехабилитационна подкрепа, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими заболявания. Проектът е продължение на дейностите „Патронажна грижа +“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейски социален фонд плюс.
До края на април 2025 г. 115 добричлии ще се възползват от другата социална услуга – топъл обяд. Тя се осъществява по проект на Община град Добрич по „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“. Топлият обяд се предоставя в работни дни и менюто му включва супа, основно ястие и хляб. Община град Добрич работи по разкриване на трети пункт за раздаване на храна.

Print Friendly, PDF & Email