27.10.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

И МРРБ съдейства на ИК „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА” за ремонта на буните в залив „БОЛАТА”

Преди броени дни, екипът на Добруджанска трибуна ви информира, че МОСВ на 19.03.2020 г. даде зелена светлина на инициативен комитет „За туризма на Калиакра” за ремонта на буните в залив „БОЛАТА”, което се явява предложение от широката гражданска инициатива, сформирана от Стелиан Томов „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече”, с мотивите, че независимо от обстоятелството, че разрушените буни, нуждаещи се от спешен ремонт попадат в границите на защитени територии, същите не се стопанисват и управляват от МОСВ. В този смисъл подрръжката на въпросните брегозащитни съоръжения е извън функционалните компетентности на МОСВ. В заключение, от МОСВ информираха, че целта на изграждане на тези обекти няма отношение към целите на обявяване на защитената територия, не оказват влияние на предмета на опазване и в тази връзка въпросът с укрепването им не е от значение за съхранението на защитената територия и опазването на биологичното разнообразие в нея.

Днес, с писмо на Министерски съвет председателя на инициативен комитет „За туризма на Калиакра” Стелиан Томов бе информиран за резултата на изискана от Министерски съвет проверка по писмо лично изпратено от Томов до Премиера Борисов относно състоянието на брегоукрепителните съоръжения на морски плаж „БОЛАТА”., от което става ясно, че от Министерство на Регионалното развитие и благоустройство ще съдействат на предложението на сдружението, включително и на това вече са ангажирали държавното дружество „Геозащита” ЕООД, гр. Варна с оглед на място и с искане на становище за експертна оценка за геодинамичното състояние на района и за състоянието на съществуващите брегозащитни съоръжения, което следва да бъде придружено с препоръки за последващи действия и технически решения.

От писмото на МРРБ също така става ясно, че позицията на Стелиан Томов да информира на най-ранен етап Областния управител на Добрич е правилна, тъй като МРРБ разясняват, че съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване на вредното въздействие на водите, изградени в имоти – държавна собственост, извън границите на населените места, са публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна. В тази връзка, имоти – държавна собственост, които не са предоставени за управление по надлежния ред, се управляват от Областния управител по местонахождението им съгласно Закона за държавната собственост.

В заключението си, МРРБ изразяват подкрепа и ще съдействат и за позицията на Стелиан Томов, който е посочил, че от Агенция „Пътна инфраструктура” са превишили законоустановения срок да информират инициативния комитет по отношение на ремонтните дейности за пътя между Каварна и Българево. Такъв отговор все още не е изпратен от АПИ, което е нарушение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Поради причини, свързани с епидемията covid-19 и с възможността да се предприемат само и единствено извънредни и неотложни неща, от Общинския съвет в Каварна на проведеното си заседание вчера гласува решения, свързани само с неотложностите от този тип. Отново в нарушение на срока посочен в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с оглед съгласуване на такъв тип граждански инициативи, но предвид извънредното положение, най-вероятно Общинския съвет по предложения на кмета на Българево и на Каварна ще може да подкрепи предложенията на Стелиан Томов на редовната си сесия през м. април., което също така е препоръчително и по отношение на проблемите свързани с дългоочакваното приемане на ОУП на Община Каварна.

Екипът на Добруджанска трибуна ще продължи да ви информира за изпълнението на гражданската инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече”.

Print Friendly, PDF & Email