14.04.2024

Инфлацията в ЕС е спаднала до 10,4%, в България се е увеличила с 0,8%

Най-ниски годишни темпове на нарастване на потребителските цени в Евросъюза през декември са регистрирали в Испания, Люксембург и Франция
Инфлацията в Европейския съюз е спаднала до 10,4 на сто през декември 2022 г. от 11,1 на сто, отбелязани през ноември, същевременно в еврозоната инфлацията се е забавила до 9,2 на сто спрямо 10,1 на сто през ноември. Това показват най-новите данни за изменението на Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) на европейската статистическа служба Евростат.
На месечна база през декември инфлацията е била с 0,2 на сто по-ниска в ЕС и с 0,4 на сто в еврозоната.
През декември в сравнение с ноември инфлацията в България се е увеличавала с 0,8 на сто, след като през ноември, отново на месечна база, наддаде с 0,6 на сто.
Най-ниски годишни темпове на нарастване на потребителските цени в ЕС през декември са регистрирали в Испания (5,5 на сто), Люксембург (6,2 на сто) и Франция (6,7 на сто). Най-високи са годишните темпове в Унгария (25 на сто), Латвия (20,7 на сто) и Литва (20 на сто).
В сравнение с ноември през декември годишната инфлация е спаднала в двадесет и две държави членки, останала е стабилна в две и се е повишила в други три.
През декември най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната са имали секторите „храни, алкохол и тютюн“ (+2,88 процентни пункта – п.п.), „енергията“ (+2,79 п.п.), „услуги“ (+1,83 п.п.) и „неенергийни промишлени стоки“ (+1,70 п.п.).

Print Friendly, PDF & Email