04.07.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Институциите в Добрич обявиха война на нелегалните боклучари

Всички са ангажирани с мерки против нерегламентираното изхвърляне и съхранение на отпадъци по заповед на новия министър на околната среда и водите
Проблемът с нерегламентираното изхвърляне и съхранение на отпадъци бе тема на работната среща, която се проведе в Областна администрация – Добрич, вчера, съобщиха от пресслужбата на институцията.
Форумът е предшестван от писмо на министъра на околната среда и водите Емил Димитров.
Срещата бе председателствана от заместник областния управител Красимир Николов, като участие в нея взе и заместник областният управител Живко Желязков. Поканени да участват бяха представители на общините на територията на област Добрич, на горските стопанства, РЗИ, РД ПБЗН, Областна дирекция „Земеделие“ и други, уточняват от пресслужбата на Областна администрация.
И допълват, че зам.-областният управител Николов е запознал присъстващите с писмото на министър Димитров, с което той информира, че МОСВ инициира редица мерки за подобряване на ефективността и координацията на контролните органи с цел ликвидиране на случаите на нерегламентирано съхранение и изхвърляне на отпадъци на територията на страната. В хода на разговорите бяха поставени въпроси, които се обсъдиха. Сред дискутираните проблеми е и паленето на отпадъци от дестилериите за етерични масла, липсата на карта на регламентираните сметища и нерегламентираните такива по общини. Представителите на местните власти споделили, че имат недостатъчен ресурс за упражняване на контрол.
Обсъдени са мерки, които биха дали ефект за по-лесно установяване на нарушители като например – проверяване на тежкотоварни автомобили, превозващи строителни отпадъци, от служители на „Автомобилна администрация“ за тяхното направление на движение; проверка от страна на екоинспекторите на общините за спазване на нормативната уредба и налагане на санкции на нарушителите.
Кирил Нинчев от Областна дирекция „Земеделие“ е предложил да се създаде мултидисциплинарен екип, който да извършва проверка на място, където има нерегламентирани отпадъци и да взема проби от почви, води и въздух, които да се изследват в акредитирана лаборатория.
Преди да закрие срещата Красимир Николов е апелирал към всички за по-висока бдителност, по-строг контрол и своевременно подаване на сигнали към кметовете, РИОСВ и служителите на реда, ако извършителите са неизвестни.

Print Friendly, PDF & Email