27.10.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Инициативният комитет „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА” продължава дейността си като неправителствена организация

Инициативният комитет „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА” продължава дейността си, но вече в нова юридическа форма. Групата, която години наред се бори за решаването на редица важни за Община Каварна казуси, се регистрира като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност.

Запазихме името, за да се подчертае приемствеността, юридическото лице е ново, но сме същите борбени хора, които искаме да направим живота в североизточна България по-добър, което си личи по целите, които си поставихме, по които не спираме да работим, посочи Председателят на Управителния съвет на сдружението Стелиан Томов, който беше лидер и на инициативния комитет.

Освен него, в Управителния съвет влизат варненският журналист Георги Александров и българевецът Христо Янев, който е от самото начало с инициативата и подкрепя всеобщата кауза на българевци.

Постарахме се сдружението да работи в бъдеще с най-добрите експерти и учени в различни сфери, активни хора, с опит, обясни още Томов. В Устава на неправителствената организация са заложени амбициозни цели, като сферите на дейност дори са разширени – наред с добре познатите теми осигуряване на възможности за предприемачество, при опазване на околната среда и стриктно спазване на европейското законодателство, в списъка са включени и работата по проекти с цел развиване на земеделие, съвместни дейности с културни институции, разработване на проекти в сферите на културата, информационните технологии, спорта и много други. Сдружението си е поставило за цел да надгради постигнатото от инициативния комитет. А то не е никак малко, за хора, които практически използваха лични средства и свободното си време, за да осигурят по-добри условия за развитие на бизнес и социални дейности, а от там и по-високо качество на живот, за жителите на Община Каварна. Системната ни работа, водената активна кореспонденция с различни отговорни институции, написаните доклади и оценки, становища и предложения, многото лични срещи, макар и с известно закъснение дадоха резултат, коментира лидерът на групата. А именно – вече има яснота кога ще се пристъпи към ремонтни дейности по пътя Каварна – Българево, преодолени са много от административните спънки за решаването на друг малко известен, но тежък казус – спасяването на един от най-красивите български плажове – Болата. От години се подават сигнали, че вълноломните стени се рушат и има реална опасност в близко бъдеще морето да залее и унищожи плажа, като с това би създало и проблеми с водоснабдяването с питейна вода на Българево, Св. Никола и Русалка. По една или друга причина, дълго време държавната администрация не предприе нищо за решаването на проблема. Благодарение на усилията на Томов и съратниците му, част от административните неясноти, вече имат своя отговор и надеждите са, че скоро стените ще бъдат ремонтирани. Междувременно с това, основна заслуга за разрешаването на финансовия проблем свързан с компенсациите на частните собственици на имоти в защитените степни местообитания има отново единствено и само Томов, със съдействието на учените от ИБЕИ към БАН, като това и според думите на МОСВ е планирано за 2021 г.

Сдружението не спира да работи и по основната цел – приемането на Общ устройствен план на Каварна. Липсата му бавно убива Община Каварна, в почти буквалния смисъл на думата, обясняват от неправителствената организация. Данните, които показват, взети от сводките на НСИ сочат, че за 10 години, населението се топи с бързи темпове, най-вече, хората в трудоспособна възраст. На 26 юни стават две години от първите ни срещи, откакто екипът на НЦТР ЕАД, които трябва да изработят проекта за ОУП на Каварна бездействат, от което страдат всички жители на общината, защото всички инвестиционни дейности са блокирани, десетки проекти са провалени – загуби за десетки милиони, а реално ОУП нямаме от 2008 г., коментира Томов. По тази причина, той посочи, че вече се обмислят други варианти за действие съвместно с Общинския съвет и експертите на ИБЕИ към БАН.

Трансформирахме комитета в неправителствено сдружение, с цел да улесним диалога си с институциите, вече сме юридическо лице, което по закон няма как да бъде неглижирано, посочи Томов. Той и членовете на организацията са амбицирани и да разширят дейността си и в други региони на Североизточна България, а бъдещ план и в цялата страна.

Готови сме да работим с организации и хора, които имат идеи сходни с нашите, желаещите да си сътрудничим, или да ни оказват съдействие могат да се свържат с нас по всяко време, защото все пак всички имаме една основна цел – да превърнем България, в място, привлекателно за живот, работа и инвестиране, посочиха още от Сдружение „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА”.

Print Friendly, PDF & Email