22.01.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Индексът на цените на производител в промишлеността скочи с 18%


Общият индекс на цените на производител в промишлеността през август 2021 г. се увеличава с близо 18%, в сравнение със същия месец на 2020 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).
Сред факторите са по-скъпият промишлен ток и газ.
Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, и газ – с 31.3 на сто, в добивната промишленост – с 14.1 на сто и в преработващата промишленост – с 13.9 на сто.
Общият индекс на цените на производител в промишлеността през август се увеличава с 3 на сто спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, и газ – с 12.7 на сто и в преработващата промишленост – с 0.4 на сто, докато в добивната промишленост е отчетено намаление – със 7.4 на сто.

Print Friendly, PDF & Email