23.07.2024

Иманяр от Тервел, оборудван с металдетектори, получи присъда пробация за 12 месеца

Окръжният съд в Добрич одобри споразумение, по силата на което обвиняем за държане на нерегистрирани археологически обекти и противозаконно държане на металдетектори, предназначени за търсене на такива обекти, се признава за виновен и приема да изтърпи наказание пробация.
Със споразумението страните приемат за безспорно установено, че от неустановена дата на 2021г. до 18 септември 2023г. в дома си в град Тервел обвиняемият М. З. е държал повече от три археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по реда на Закона за културното наследство и съгласно изискванията на Наредба за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движими културни ценности. Иззети били общо 6 археологически обекта, движима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство – брадва ІХ-ХІХ век; фибула I-III век; монета Римска империя, Валентинианова династия; нож XV-XVІІ век; косер IV-XIX век; чук IV-XIX век.
Съгласно споразумението обвиняемият се признава за виновен и в това, че на 18 септември 2023г. в дома си противозаконно е държал металдетектор, окомплектован с търсеща кръгла смарт сонда, и нестандартен металдетектор, окомплектован с търсеща нестандартна сонда, за които знае, че са предназначени за търсене на археологически обекти.
За извършените деяния на мъжа е наложено общо наказание пробация с три пробационни мерки – „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 12 месеца с периодичност на явяване и подписване 2 пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за същия срок и „поправителен труд“ по местоработата на обвиняемия с удръжки върху възнаграждението му в размер на 10% в полза на държавата за срок от 6 месеца, като времето за изтърпяване на мярката не се зачита за трудов стаж.
Вещите, предмет и средства на престъплението, се отнемат в полза на държавата. Други иззети предмети – две лули, фрагмент от керемида, апликация и каталог „Римски монети и техните стойности“, които не са предмет на престъплението и не представляват движими културни ценности и археологически обекти съгласно Закона за културното наследство, ще бъдат върнати на обвиняемия.
Одобреното от Окръжния съд споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email