19.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Идеи за креативен туризъм очаква сдружение „Еврика”


Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ -Добрич, партньор по проект „Туризъм, културно наследство и творчество“ (THC), кани за участие занаятчии, организатори на фестивали, местни физически и юридически лица от секторите туризъм, гастрономия, народно изкуство и други области на нематериалното културно наследство (НКН)  в КОНКУРСА ЗА ПРОДУКТИ ЗА ТВОРЧЕСКИ/КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ И ПРОДУКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.
Конкурсът има за цел да стимулира развитието на иновативни идеи за творчески туризъм и продукти на културното наследство. Участниците, чиито концепции бъдат отличени, ще получат обучение и възможност за реално тестване на техните идеи.
Офертите за творчески туризъм могат да отразяват широк спектър от нематериалното културно наследство, като майсторски класове и/или занимания /работилници по изкуства и занаяти, различни форми на кулинарни курсове, уроци по народни танци, пеене, организиране на местни фестивали и събития, посещение на фабрики и дестилерии с дегустация и др.
Продуктите, базирани на културното наследство, могат да представляват занаятчийски произведения, създаване на традиционни местни продукти и др.
· Участниците трябва да подадат попълнен формуляр с всички необходими приложения до 25 септември 2021 г.;
· Всеки участник има право да кандидатства само с една идея.
· Ще бъдат избрани девет идеи (шест предложения за творчески туризъм и три за културни продукти), които да бъдат реализирани и тествани от широка аудитория – граждани, туристи, гости на област Добрич;
· Отличените идеи ще получат подкрепа под формата на наставничество (практическо и теоретично обучение и практическа помощ на място) по време на разработването на цялата верига от дейности – от идеята до крайния продукт. Ще получат също и материална подкрепа – логистика, инструменти, материали, които ще използват по време на пилотното тестване;
· Бюджетът на всяка печеливша идея не трябва да надвишава 1 000,00 евро  или 1955,80 лева.
Краен срок за подаване на документи – 25 септември 2021 г.
Онлайн консултации за участниците (при поискване) – до 20 септември 2021 г.
Избор на печеливши идеи – до 30 септември 2021 г.
Изготвяне на оферти за творчески туризъм и културни продукти – ноември 2021 г. – февруари 2022 г.
Шестте предложения за творчески туризъм ще бъдат презентирани от техните автори на съвместния семинар „Материални и нематериални активи като източник за развитие на творчески туризъм” в Украйна – февруари-март 2022 г., а трите културни продукта ще бъдат представени на EthnoFest 2022 в Грузия.

Необходими документи:
•Попълнен формуляр за кандидатстване, включващ:
o Обща информация за участника;
o Опит на участника в съответната област;
o Подробно описание на предлагания продукт за креативен туризъм /културен продукт;
o Връзка с културното наследството, на което се основава идеята;
o Обосновка защо идеята е иновативна, уместна и как ще служи на региона и местната общност като цяло;
•Предварителен бюджет за пилотните идеи*
o Снимки на помещенията и/или местоположението, където ще бъде изготвен и тестван съответният продукт.
o По време на подбора може да бъдат поискани допълнителни документи.
*Допустимите разходи включват материали и продукти за майсторски класове или за създаване на културни продукти: инструменти и пособия; оборудване (само под наем); напитки, логистика и други организационни разходи, свързани с пилотните събития; рекламни материали за региона и културното наследство, върху което се основават идеите и др.
Участниците ще бъдат оценявани от независимо жури. Критериите за подбор включват:  Връзкa с местните традиции, качество на предлаганата идея, иновативен елемент, капацитет на идеята да допринесе за развитие на региона, капацитет и опит на кандидата/консорциума.
Конкурсът се провежда в рамките на проект „Туризъм, културно наследство и творчество“(THC).
Проектът се изпълнява съвместно от Грузинския Център за изкуства и култура (GACC)-Тбилиси, Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ -Добрич, Фондация за развитие на град Николаев-Украйна и Национална агенция за съхраняване на културното наследство на Грузия.
Общата цел на проекта е да допринесе за развитието на иновативен творчески туризъм и културни продукти на база местното културно наследство.
Периодът на изпълнение  е от 26.09.2020 до 26.12.2022.
Проектът се осъществява с подкрепата на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, финансирана от Европейския инструмент за съседство. Бюджетът  на проекта е 900 173,00 евро.
Повече информация, както и формуляр за кандидатстване, може да откриете на уеб страницата на Сдружение „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““: https://eurekainstitute.eu/eureka/bg/238-30-avgust-2021-g-pokana-za-uchastie-v-konkurs-po-proekt-turizam-kulturno-nasledstvo-i-tvorchestvo-bsb-1130
Попълненият формуляр заедно с приложенията се подават до Сдружение  „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ -Добрич, на електронна поща eureka@mail.bg или в офиса на Сдружението на адрес 9300 Добрич, ул.“Полковник Дрангов“  5.

Print Friendly, PDF & Email