19.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Зелената сделка и Плана за възстановяване и устойчивост ще разискват местните власти на годишната си среща


Ще бъдат връчени и традиционните годишни награди
Местните власти се събират на традиционната си годишна среща на 19 и 20 септември в курорта. „Албена“ – съобщават от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
XXXIV общо събрание събира кметове, председатели на общински съвети, съветници и ключови експерти от общините с представители на законодателната, изпълнителната власт, дипломати, партньори от страната и чужбина за обмен на идеи и опит, за обсъждане на важни за развитието на общините и държавата проблеми.
Програмата на събитието включва Икономически форум, дискусия по проблемите на децентрализацията и Форум за зелени политики, който е част от Конференцията за бъдещето на Европа.
Ще бъдат връчени и традиционните годишнитнагради на НСОРБ на 20 септември. Съпътстваща част на срещата на местните власти е и изложение на фирми, чиято дейност е свързана с функциите и работата на общините.
Събитието ще се проведе в зала „Перуника“, при спазване на всички противоепидечни изисквания. Преди  допускането в залата на всички участници, организатори и помощен персонал ще бъде осъществяван контрол на здравния статус.
В първия ден на срещата – 19 септември, е форумът „Партньорства за развитие и инвестиции”, а темите са икономическа трансформация в Плана за възстановяване и устойчивост, успешни партньорства за развитие на местния потенциал, обществените медии в подкрепа на местното развитие или „Ако кметовете управляваха света”. Ще бъде открито и общинското ЕКСПО-2021.
На 20 септември ще се проведе общото събрание на сдружението на общините, ще се направи отчет за дейността му за м.г. и ще се приеме за 2021-2022 г. Предвижда се и форум „Финансова децентрализация в България – състояние и перспективи”, както и фолум „Зелени решения и иновации за обновяване на средата”. ДТ

Print Friendly, PDF & Email