25.02.2024

За 9-и път в Каварна ще се включи в националната инициатива

За девета поредна година Община Каварна ще се включи в инициативата „Да изчистим България заедно“, която ще се проведе на 14.09.2019г. (събота).
Призоваваме всички жители на община Каварна да вземат активно участие в инициативата „Да изчистим България заедно“, като почистят прилежащите територии на жилищните и административни сгради, търговските обекти и междублоковите пространства.
Служителите на Общинска администрация Каварна ще организират почистване на териториите за широко обществено ползване в град Каварна и ще облагородят терените около намиращите се в района на Крайбрежната зона обществени чешми.
За всички участници в инициативата ще бъдат осигурени ръкавици и чували за събиране на отпадъците, които ще се раздават в периода от 09.09.2019г. до 13.09.2019г. вкл. от 8 до 17 часа в сградата на Община Каварна, отдел „Екология и зелена система“, стая 309, както и на 14.09.2019г. от 8:30 часа пред сградата на Общината.
Събраните отпадъци ще бъдат извозени до Претоварна станция Балчик от фирма „Титан – Бкс“ ЕООД.
Нека с общи усилия да направим заобикалящата ни околната среда по-чиста, здравословна и приветлива!

Print Friendly, PDF & Email