22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

За 321 лица – възрастни и хора с увреждания, общината в Добрич предлага „Грижа в дома”

На 15 декември. община град Добрич и Министерството на труда и социалната политика сключиха договор по оператимната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура „Грижа в дома“ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община град Добрич“, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс-Проектът е на стойност 1 715 250,66 лева.
Основни дейности за изпълнение са предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи, психологическа и рехабилитационна подкрепа, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими заболявания, на 321 лица, възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждане в домашна среда.
Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, като изпълнението на дейностите по договора започва от 5 януари 2023 г.
Потребителите, желаещи да ползват интегрираните здравно-социални услуги по проекта, могат да подават заявления за включване лично или чрез упълномощено лице в община град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 702, считано от 05.01.2023 г.   ДТ

Print Friendly, PDF & Email