24.02.2024

За първи път ще има подвижна избирателна секция в Балчик

24 ду­ши от община Балчик са заявили желание да гласуват посредством подвижната избирателна секция, която бе сформирана за първи път. Те са жители на селата Об­ро­чи­ще, Дроп­ла, Кра­не­во, Се­но­кос, Стра­жи­ца и град Бал­чик.

За хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции от гр. Балчик, в деня на изборите е осигурен дежурен автомобил от 7.00 до 19.00 ч. Дежурните телефони са 71055 и 71071, с код за Балчик 0579, в отдел ГРАО в Общината. Прилага се документ от ТЕЛК/НЕЛК.

За избиратели с физически увреждания са определени три избирателни секции с рампи, които са най-подходящите места за гласуване: СИК № 1 – ТИЦ- Мелницата, СИК № 9 – детска ясла ЖК „Балик“, СИК №14 – читалище „Васил Левски“.

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл.235, ал.3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционните избирателни комисии ще им предоставят декларация, която ще попълнят и декларират, че няма да гласуват на друго място в изборния ден на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

БНР

Print Friendly, PDF & Email