14.04.2024

За ново улично осветление Община Шумен ще търси средства от Плана за възстановяване и устойчивост

За да изгради ново улично осветление, Община Шумен ще търси средства по процедура от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Това става ясно от докладна записка от кмета Любомир Христов до Общинския съвет, с която се иска съгласието на местния парламент, администрацията да представи проекта си „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ по процедура от Плана, финансирана с европейски средства.
В проекта на администрацията е заложена подмяна на улично и парково осветление в междублокови пространства, по бул. „Славянски“ и улици в града. Предвижда се да се монтират 3085 броя осветителни тела, а над 20 пешеходни пътеки ще се изгради енергоспестяващо осветление.
Ще се кандидатства за финансиране и за подмяна на съществуващото осветление с ново енергийно ефективно LED, за въвеждане на система за централизирано интелигентно управление на уличното осветление, както и за производство на енергия за самопотребление от новото улично осветление.
В докладната е посочено още, че Община Шумен има проект, с който през 2020 г.. кандидатства за ново улично осветление по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, но е останала резерва, заради недостатъчния финансов ресурс.
Общинският съвет в Шумен ще разгледа докладната записка на заседание, насрочено за 26 януари.

Print Friendly, PDF & Email