27.05.2024

За нарушения на млади шофьори, хулиганство, дрога разговаряха ученици от 3 училища със съдии в Добрич

Над 80 ученици от три училища посетиха Окръжния съд в Добрич в Деня на отворените врати, който се проведе под наслов „Открито за съдебната власт“.
Ученици от професионалната гимназия по туризъм „П. К. Яворов” които разговаряха с началника на областно звено „Охрана“ Стоян Стоянов. Той разясни на младежите как се осъществява охраната и реда в съдебните сгради, в кои случаи съдебната охрана съдейства за призоваването на лица в съда, какви са правилата при конвоиране на задържани лица. Лекторът обърна внимание, че се увеличава броят на делата срещу млади водачи за управление на МПС след употреба на наркотични вещества.
Ученици от 11-те и 12-те класове на средно училище „Св. Климент Охридски“ бяха посрещнати от председателя на съда Галатея Ханджиева, която насочи вниманието им към трудовото законодателство. Съдия Ханджиева обясни за какво трябва да се внимава при сключването на трудов договор. Обсъдени бяха въпроси, свързани с продължителността на работното време, работната заплата, трудовата дисциплина, видовете дисциплинарни наказания, начините за защита на трудовите права.
Ученици от осми и девети клас в обединено училище „Добри Войников“ – село Победа, община Добричка, които са включени и в образователната програма „Съдебната власт–информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, слушаха лекция на тема „Наказателно правосъдие“. Пред младежите застана съдия Калиптен Алид от Наказателното отделение на съда разясни кои лица са наказателно отговорни, какво е престъпление и какви наказания се налагат на извършителите. Тя даде примери за различни престъпления–убийство, изнасилване, кражба, хулиганство, трафик на хора, притежание и разпространение на наркотични вещества.
И тримата лектори с готовност отговориха на многобройни ученически питания, сред които как се разкриват извършителите на престъпленията, какво е условно осъждане, как се определя размерът на налаганите глоби, какви са наказанията за шофиране без книжка. Младежите се интересуваха още от компютърните престъпления, от това трудно ли е да си съдия и могат ли гражданите да наблюдават съдебните процеси.
В Деня на отворените врати в Окръжния съд бе подредена и изложба с наградени творби от националния конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури“, организиран от Младежкия център в Добрич. ДТ

Print Friendly, PDF & Email