19.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Заради съхнене, подменят видовете дървета в поясите в Добричко


Съхненето при част от ясеновите пояси в Североизточна България е необратимо и трябва да се пристъпи към реконструкцията им и залесяване с по-устойчиви видове. Най-поразени са поясите в горските стопанства в Добрич и Ген. Тошево и в ловното стопанство в Балчик. Спешно е необходимо смяната на дървесните видове с по-устойчиви. Само прочистването само на изсъхналите дървета не дава резултат. На 23 септември от Североизточното държавно предприятие ще покажат „на живо” увредените пояси в Добричка област – съобщават оттам и добавят, че ще се проведе информационна среща.
Най-силно увредените трябва да бъдат изсечени, а след почистването на засегнатите площи се предвижда залесяване с видове, които са адаптирани към условията в Добруджа – червен дъб, цер и космат дъб, а като спътници могат да се използват сребролистна липа и явор. Според проф. Георги Георгиев от Института по гората лесовъдите и преди са се сблъсквали с периоди на засушаване, които са довели до значителни поражения при зимния дъб, черния бор, цера и др. ДТ

Print Friendly, PDF & Email