07.12.2023

Започна изграждането на гравитачно преливно съоръжение за връзка на Шабленското езеро с Черно море

В района на защитената местност „Шабленско езеро“ беше направена първа копка на реализация на проекта „Изграждане на гравитачно преливно съоръжение тип „Широк праг“ и канал – земен профил, за връзка на Шабленско езеро с Черно море“.След приключването на строително-монтажните работи ще се осигури връзката на влажната зона с Черно море, с което се възстановят условията за естествена циркулация на водата и ще доведе до подобряване състоянието на езерните води.Адриана Гавраилова- ръководител на проекта, Ерджан Себайтин- директор на РИОСВ – Варна и Мариян Жечев- кмет на община Шабла изпълниха символичната „Първа копка“.
„Изграждане на гравитачно преливно съоръжение тип „Широк праг“ и канал – земен профил, за връзка на Шабленско езеро с Черно море“ е част от проект „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро” с бенефициент Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”Гости на церемонията бяха кметовете на селата Дуранкулак, Ваклино и Крапец, директорите на областна дирекция „Земеделие“- Добрич, и Държавно ловно стопанство „Балчик“, представители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, браншови организации и жители на община Шабла.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email