28.05.2024

Започва подаването на заявления за дърва за огрев

Община Шумен информира всички жители, че от 1 февруари стартира кампанията за подаване на заявления за закупуване на дърва за огрев за следващия отоплителен сезон.
Желаещите да се снабдят с дърва трябва да подадат заявление по образец до кмета на община Шумен в Центъра за информация и услуги – гишета № 4 и № 5, „Гражданска регистрация”.
Жителите на кв. Макак, кв. Мътница и кв. Дивдядово могат да подават заявления в кметствата на съответните квартали, а за останалите населени места, те ще се подават до кмета или кметския наместник в съответното населено място.
Едно домакинство може да кандидатства за закупуване до 10 куб. метра дървесина.
От общинската администрация обръщат внимание, че заявките ще се изпълняват по реда на тяхното постъпване. С приоритет се осигурява дървесина на лица със заповед за отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
При превишение на заявените дърва за огрев над определените за добиване количества се прилага еднакъв коефициент на редукция спрямо всички заявители от дадено населено място.
Заявления ще се приемат и по електронен път, е-услуги на сайта на Община Шумен – 2044. Заявление за дърва: https://shumen.imeon.bg:4443/WebUslugi/WebSiteApp/frmEUslugi.aspx. Образецът е публикуван на официалната страница на Община Шумен Административни услуги/Отдел Инвестиции и екология в т. 12. Заявление за купуване на дървесина за лична употреба: https://www.shumen.bg/administrativni-uslugi-po-otdeli/otdel-investitsii-i-ekologiya.
Приемането на заявления за отоплителен сезон 2024/2025 година ще започне на 1 февруари и ще продължи до 31 март.

Print Friendly, PDF & Email