22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Започва дератизация на каналните шахти и дерета във Варна

Започва масова дератизация на каналните шахти и дерета на територията на община Варна, съобщиха от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ /ДДД/. Дератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди, посочват от ДДД.
График:
Район Владиславово – 1857 шахти
30.01-03.02.2023 г. – централен район и Кайсиева градина – 1857 ш.
Район Аспарухово – 1020 шахти
06-09.02.2023 г. – централен район – 818 ш.
10.02.2023 г. – Галата – 202 ш.
Район Одесос – 2295 шахти
13-17.02.2023 г. – 2295 ш.
Район Приморски – 2604 ш.
20-23.02.2023 г. – подрайон Приморски – 504 ш.
01-06.03.2023 г. – подрайон Простор – 1237 ш.
24-28.02.2023 г. – подрайон Чайка – 863 ш.
Район Младост – 3429 шахти
07-10.03.2023 г. – подрайони Младост 1 – 448 ш.; Младост 2 – 889 ш.
13-17.03.2023 г. – подрайони Трошево – 990 ш.; Св.И.Рилски – 385 ш.;
ЗПЗ – 55 ш.
20-22.03.2023 г. – подрайон Възраждане – 662 ш.
Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета
23-24.03.2023 г. – Тополи – 58 ш. и 5 дка; Каменар – 57 ш.; Звездица – 19 ш.
Дерета – 611 дка
27-31.03.2023 г. – Младост – 283 дка; Приморски – 214 дка;
Владиславово – 90 дка; Аспарухово – 24 дка

Print Friendly, PDF & Email