28.02.2024

Започват срещи с възрастните хора в Добричка област заради зачестилите телефонни измами

Зачестилите в последните месеци телефонни измами в Добричка област, при които жертви са основно възрастни хора беше акцент в работното съвещание с участието на представители на Министерство на вътрешните работи в областта, представители държавната и местната власт на тема „Противодействието разпространението на наркотични вещества сред децата, битовата престъпност, престъпления по транспорта и активизиране на диалога с гражданите за решаване на проблемите в Област Добрич“. Телефонните измами, които са 12 от юни до сега, бяха в горещите точки на срещата, предвид факта, че област Добрич е селскостопански район, голяма част от хората са собственици на обработваеми земи, за които получават рента, а това предполага, че възрастните хора държат много пари в домовете си, което от своя страна е предпоставка за измамите, бяха набелязани редица мерки. Изразена беше готовност за съвместни действия по всички възможни линии. Като задължителен елемент от превенцията беше посочен личният контакт с хората – срещи с възрастните хора, разговори с тях и близките им, установяване на доверие, за да се избегне лесното им въвличане в измамните схеми.
Всички присъстващи изразиха готовност за превръщане на тези срещи в регулярни, така че да се осигури оптимално бързо обсъждане на проблемите, набелязване на мерки, реализиране на конкретни действия и отчитане на резултати в постигането на общата цел – гарантиране на обществения ред и сигурността на гражданите на област Добрич.
На срещата, организирана от административния ръководител на Окръжна прокуратура– Добрич, окръжен прокурор Радослав Бухчев, присъстваха областният управител Здравко Здравков, кметовете на общини в област Добрич, директорът на ОД на МВР – старши комисар Цветан Пировски, началниците на районните полицейски управления, представители на компетентни местни структури, отговорни за обществения ред, транспорта и противообществените прояви.Идеята на тази среща беше да се подобри координацията и взаимодействието между общинските органи, МВР и прокуратура на територията на област Добрич, с цел снижаване нивата на престъпността. Сред сругите обсъждани теми бяха пътно-транспортните произшествия и следващия от тях травматизъм, битовата престъпност, каналджийството и засиления в страната миграционен натиск, както и разпространението на наркотични вещества сред учениците и възможностите за противодействие на тази засилваща се тенденция.ДТ

Print Friendly, PDF & Email