28.02.2024

Запорираха сметката на Община Каварна, отново

Кметът Елена Балтаджиева предлага драстично увеличение на данъците за автомобили и на курортната такса, докато служителите й и общинските съветници не са получили заплати
Сметката на Община Каварна е запорирана заради половин милион лева – неразплатени към претоварната станция за отпадъци в Балчик. Всеки ден, в който не се предприеме плащане, лихвите растат. В същия момент кметът Елена Балтаджиева предлага увеличение на местните данъци и такси. Най-сериозно ще бъдат променени налозите за автомобили и курортния данък. Отделно администрацията и общинските съветници все още не са получили полагаемите им се заплати за отминало време.
На електронната страница на Община Каварна са публикувани промени на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна. Твърди се, че новите данъци ще засилят финансовата самостоятелност и автономност на общината. Същата към момента отново е със запорирана сметка – иновация, дело на „най-успешния кмет на БСП“ – провалилата се на местните избори екс-кметица Нина Ставрева. Според източници на в. „Добруджанска трибуна“ Каварна дължи над половин милион на Балчик за претоварната станция за битови отпадъци.
Трагичното финансово състояние на Общината е причина за неизплатените трудови възнаграждения на служителите й, както и на общинските съветници от вече бившия ОбС.
Предлага се увеличение на курортната такса, тъй като размерът на данъка към момента не бил достатъчен за финансирането на Програмата за развитие на туризма в община Каварна и популяризирането на Каварна като туристическа дестинация.
От 2017 г. туристическия данък в община Каварна е определен в размер от 0.30 лв. до 0.80 лв. Новото предложение е: за категория на средствата за подслон и местата за настаняване една звезда 0,60 лв. две звезди 1 лв.три звезди 1,20 лв. четири звезди 2 лв., пет звезди 3 лв.
Предвиденото увеличение на туристически данък щяло да се разпредели за изграждане и поддържане на инфраструктура на територията на община Каварна и реклама на туристическия продукт на общината.
Промяната ще засегне с отрицателен знак собствениците на 553 обекта за настаняване със с общ капацитет от 5824 легла.
Кметската администрация, ръководена от Елена Балтаджиева, предлага и 10% увеличение на данъците за коли, което всъщност е 30% според таблицата в публикувания документ.

Print Friendly, PDF & Email