16.04.2024

Запазва се ниско нивото на безработица в Шуменско

Равнището на безработица в Шуменска област през април 2023 г. е 8 %. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6 106, със 173 по-малко спрямо март 2023 г. (6 279), съобщиха от дирекция “Регионална служба по заетост”.
В град Шумен броят на регистрираните безработни през април 2023 г. е 1 236, с 25 по-малко спрямо март 2023 г. (1 261). Равнището на безработица в града е 2,7%, с 0,8 п.п. по-ниско от предходния месец (3,5%).
435 безработни жители на областта са постъпили на работа през април. Над 88,51% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (385). През месеца в трудова заетост са устроени 97 младежи на възраст до 29 години, както и 26 продължително безработни (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
От дирекция “Регионална служба по заетост” съобщиха още, че предстои провеждането на две трудови борси на територията на област Шумен. На 26 май 2023 г. ще се състои трудова борса в гр. Каолиново, а на 30 май 2023 г. – в град Шумен.

Print Friendly, PDF & Email