01.12.2023

Законни ли са броят на общинските съветници в Добрич и заплатите им

По ЗМСМА и според решение на ЦИК общината трябва да има 37, не 41 съветника. Заплатите им трябва да са функция от тези на администрацията, не на председателя на ОбС, както предлага създадената комисия в местния законодателен орган


Броят на общинските съветници в Община Добрич трябва да е 37 души, а заплатите им да са функция от тези на общинската администрация, не на председателя на мини парламента.
Такива са законовите разпоредби, цитирани в Закона за местно самоуправление и местна администрация. Изрично за последните местни избори има и решение на Централната избирателна комисия, в което е определено колко да са съветниците според населението на общината.


По неясни към момента причини Община Добрич продължава да живее в развитото социалистическо общество, което умря с избухването на демокрацията миналия век, на 10 ноември 1998 г.
Според законодателната норма общините с население под 100 000 души се полагат 37 общински съветници. В Добрич обаче, те са 41 души. Последно според официалните данни на Националния статистически институт и Географския институт при БАН през 2001 г. община Добрич е наброявала 100 379 души. Към 2015 г. населението на общината е едва 86 292 души, което променя сваля броя на общинските съветници от 41 на 37 души.
Всъщност през 1989 г. населението на община Добрич е достигнало своя пик със 130 149 души. Преброяванията от 1872 г. до днес цифрата преди 1989 г. е растяла, а след това прогресивно намалявала.
Отделно създадената временна комисия към ОбС, която трябва да изработи Правилник за работа на местния законодателен орган предлага възнагражденията на общинските съветници да бъдат функция от заплатата на председателя на ОбС, отново опирайки се на неистината, че общината има над 100 000 души население. По закон заплатите на местните парламентаристи в община под 100 000 души население трябва да е функция от възнагражденията на общинската администрация.
В резултат от неистините, заложени в броя на населението, всички добричлии ще плащат заплати на 4 съветници в повече. На всички общински съветници месечните възнаграждения ще са значително по-високи от предвидените по закон. Всичко това ще бъде през следващите 4 години за сметка на данъкоплатците.

Print Friendly, PDF & Email