24.06.2024

Жителите на Шуменска област живеят по-кратко от средното за страната

Средната продължителност на живота в Шуменска област падна за поредна година и за периода 2020-2022-ра е 71,3 години. Данните изнесе Националния статистически институт.
През предишния отчетен период продължителността на живота в Шуменско бе 72,4 години, а през по-предишния – 73,7 години.
В областта се живее по-малко и в сравнение с други области. Средната продължителност на живота тук е с около половин година по-ниска от средната за страната, която е 71,9 години.
В България средната продължителност на живота при мъжете към момента е 68,3 години, докато при жените е със 7,5 години по-висока – 75,8 години. Шуменска област по показател пол е с най-малката разлика – 5,9 години.

Print Friendly, PDF & Email