01.03.2024

Жителите на селата в община Добричка „пишат” бюджета за догодина

Докъм 10 декември приключват общите събрания на жителите в 68-те населени места в община Добричка. „На тях живеещите в селата дават предложения за какво да бъдат използвани 30% от средствата, които са събирани от наеми на земи и други общински имоти, за строителната програма, за такса „Битови отпадъци”, каза кметът на общината Соня Георгиева.
„Община Добричка се възстанови след снежните бури. Пътищата между селата са разчистени. Зареждането на магазините е нормално”, добави тя.
„Вече се проведоха две работни заседания на Общинския съвет. Бяха приети промени в програмата за капиталови разходи за тази година, както и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост”, добави кметът. В актуализацията преобладава прекратяване на съсобственост в редица села, а в програмата за капиталови разходи за включени и нови обекти – основен ремонт на околовръствен път Добрич-Драганова на стойност 450 000 лв. Предвидени са и 8400 лв собствени средства на общината за участие в инвестиционния проект за ремонт на читалището в село Славеево.ДТ

Print Friendly, PDF & Email