24.02.2024

Ето как да наемете детегледач по проекта „Родители в заетост“

Заявления ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg

Нов прием по проекта „Родители в заетост“ откриха в Агенцията по заетостта (АЗ). Приемат заявленията до изчерпване на финансовия ресурс, съобщава на страницата си АЗ.

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  Той цели родителите, чиито деца не са в детски ясли и градини да могат да работят, а безработни да имат осигурена работа.

При предишни приеми са одобрени 3 368 родители от общо 4 854, подали заявления. 5 387 безработни са поискали да бъдат наети като детегледачи. От тях са одобрени 3 917. Сключени са 2 769 трудови договори с детегледачи.

По проекта услугата „детегледач“ може да се ползва:

– до 8 часа на ден – от заети и безработни родители – в случаите, когато те се грижат сами за децата си от 0- до 5-годишна възраст включително. Това е в случаите, при които децата не посещават детски ясли, заведения и предучилищни групи;

– до 4 часа на ден – от заети и безработни многодетни (включително. самотни) родители – за дете/деца от 0- до 12-годишна възраст, които ходят на детски ясли, заведения, както и училище. 

Право да кандидатстват имат родители на деца от 0 до 12 години. Техните деца трябва да са от 0- до 5-годишна възраст, да не са записани в детска ясла/градина. По проекта могат да кандидатстват родители, които работят по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа.

Интересна подробност е, че родители, които са получили услугата „детегледач“ за период до 18 месеца, не могат да бъдат включени отново в проектните дейности за отглеждане на същото дете/деца по настоящия прием.

Не могат да се възползват от услугата и многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище. За многодетни се смятат родителите на три или повече деца на възраст до 12 години.

Ако многодетни родители, са ползвали услугата „детегледач“ до 4 часа на ден за период до 18 месеца, те не могат да се възползват повторно от същия вид услуга по настоящия прием. Те могат да участват, ако са имали детегледач на пълен (осем часов) работен ден за деца от 0 до 5-годишна възраст и сега искат да ползват услугата за бавачка до 4 часа на ден.

Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или безработни лица, които са многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище“, пише в проекта на АЗ.

Според Агенцията по заетостта родителите, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0- до 5-годишна възраст и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Ако родителите са безработни, те трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Ако родителите са безработни и вече са ползвали детегледач от държавата за 4-месечен период, но не са получили предложение за подходящо работно място, те могат да бъдат включени повторно само за още 1 (един) допълнителен период от 4 месеца по настоящия прием.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач“ е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

В Бюрата по труда подбират регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите.

Заявления от родители ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. Информация може да се намери на страницата на Агенцията по заетостта.

Print Friendly, PDF & Email