29.01.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Етичната комисия на СУ реши: Петър Илиев е плагиат

Заключението на Етичната комисия към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ показва наличие на данни за плагиатство в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“. Това се казва в съобщение на сайта на университета.
Във връзка с постъпили сигнали Етичната комисия на Софийския университет е извършила проверка за плагиатство и недостоверност.
Въз основа на резултатите от проверката Етичната комисия излезе със становище, че в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник.
Съгласно Правилника за устройството и дейността на Софийския университет установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Същият текст изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.
Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по прекратяване на трудовото правоотношение.
Припомняме, че Петър Илиев бе предложен за министър-председател от „Има такъв народ“. Наталия Киселова тогава обвини Илиев в плагиатство, а това предизвика напрежение между партиите в преговорите за съставяне на кабинет.

Print Friendly, PDF & Email