23.07.2024

ЕРП Север инвестира 21 милиона лева през 2023 г. в мрежата на област Варна

През 2023 г. „Електроразпределение Север” вложи близо 21 млн. лева в реконструкции и ремонт на мрежата в област Варна. Сред най-значимите обекти, изпълнени в морската столица от Регионален център-Варна, на дружеството, са подмяна на кабелна разпределителна уредба 10 kV в подстанция „Чайка” на стойност 2,3 млн. лева, както и изградени кабелни линии средно напрежение в града и реконструкция на мрежа ниско напрежение във вилните зони за 800 000 лева.
На територията на област Варна обновена през миналата година беше електроразпределителната мрежа в село Куманово, размерът на инвестицията е 350 000 лева. Изградена беше кабелна линия 0,4 kV в централна градска част на Провадия за 190 000 лева. Реконструкция на мрежата за 460 000 лева е извършена в Гроздьово, Изгрев, Разделна, Партизани, Суворово, Неофит Рилски. В много други населени места на областта е направена рехабилитация в отделни участъци и са подменени елементи от електроразпределителните съоръжения за подобряване на тяхната работа и предотвратяване на аварийни ситуации.
През последните години и особено вследствие на ковид пандемията беше регистриран ръст на жителите на населените места и вилните зони в близост до Варна. ЕРП Север отчете необходимостта от по-мащабни извънредни инвестиции в тези райони с повишено потребление и реализира редица проекти за милиони левове в голяма част от тях с изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща мрежа. В някои места бяха срещнати трудности при изпълнението на предвидените дейности поради непроведена регулация на имотите и липсата на инфраструктура, което е изцяло в компетенциите на общините. За належащата нужда от решаване на тези проблеми компанията информира своевременно представителите на местната власт. С цел поддържане на добро качество на услугата електроснабдяване управителите поставиха темата за обсъждане на среща и с новия кмет на Варна Благомир Коцев, който се ангажира да започне работа по проблема с липсващите подробни устройствени планове (ПУП) във вилните зони и крайградските региони.
Ежегодно специалисти на ЕРП Север правят обход по места и проверка на мрежовите съоръжения, собственост на дружеството, след което експертен състав извършва оценка на състоянието им. На базата на експертната оценка се набелязват обектите с належаща нужда за включване в програмите за инвестиции и ремонт на електроразпределителното дружество. Целта на реализираните вложения в мрежата е осигуряване на качествено електроснабдяване на клиентите.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email